CogniTech logo i header

Udfordringer ved manuel prissætning

Der kan være mange udfordringer og problematikker ved en manuel prissætning, særligt hvis der er mange forskellige kunder, der hver har individuelle prisaftaler.

Nogle af ulemperne ved manuel prissætning

Det er tidskrævende

Manuel prissætning kræver meget tid og mange ressourcer, da hver kunde og vare skal vurderes individuelt. Det er tidskrævende både under behandling af kundeemnerne og ved efterfølgende vedligeholdelse af priserne. 

Større risiko for fejl

Manuel prissætning øger risikoen for fejl, da der kan være mange faktorer at tage hensyn til, og derfor er det også let at overse noget eller træffe forkerte beslutninger.

Fokus på pris – ikke service

Hvis prissætningen ikke er optimal, vil prissnakken typisk ende øverst på dagsordenen i dialogen med kunderne fremfor service, hvilket i sidste ende kan føre til tab af kunder og omsætning.

Mangel på gennemsigtighed

Manuel prissætning kan også føre til en mangel på gennemsigtighed - både internt i virksomheden og over for kunden, da det kan være svært at forklare prissætningen og skabe den nødvendige tillid hos kunderne.

Problemer med skalering

Hvis virksomheden vokser og antallet af kunder og prisaftaler stiger, kan det blive stadig mere vanskeligt at håndtere den manuelle prissætningsproces. Det kan begrænse virksomhedens evne til at skalere og imødekomme behovene hos flere kunder.

For at løse disse udfordringer kan implementeringen af en automatiseret prissætningsløsning være afgørende. Disse værktøjer kan hjælpe med at strømline prissætningsprocessen, reducere fejl, forbedre effektiviteten og sikre bedre overholdelse af individuelle prisaftaler.

Kunden sparer penge og leverandøren tjener penge

En større kunde, som vi har arbejdet tæt sammen med i flere år, oplevede lige præcis de ovennævnte udfordringer og ville gerne finde en mere holdbar løsning, som kunne give dem et automatiseret system, bedre overblik og mere gennemsigtighed.

Kunden brugte allerede Planning Analytics, så det var selvfølgelig et godt udgangspunkt.

Vi kendte kunden godt, men inden opstart af det nye projekt, havde vi behov for at kende kundens reelle behov i denne problemstilling. Hvad skulle funktionaliteten være? Hvilke processer var det nødvendigt at modellen kunne understøtte? Hvem skulle bruge modellen?

Det var også essentielt at få defineret de prissætningsregler og parametre, som modellen skulle tage højde for. Blandt andet kundesegment, varekategori, logistikbehov osv.

Resultatet blev en automatiseret model, som består af rapporter, som giver et mere strategisk overblik samt et simuleringsværktøj. Nye kunder tilføjes nu til det rigtige segment og så kan sælgeren i fællesskab med kunden finde den bedste løsning ved at justere de valgte parametre og med det samme se, hvordan det påvirker prisen. Det kan være parametre som hvor ofte lastbilen skal komme ud, hvor mange steder den skal hen osv. Modellen flytter kort sagt fokus fra pris til service.

Sælgerne kan derfor i langt højere grad visualisere over for kunden, hvordan de fx kan spare penge ved at ændre deres bestillingsmønster, og de kunder, der er gået over på den nye prismodel, har forbedret deres indtjening væsentligt.

Det er det man kalder en win-win situation.

Nogle af de største fordele ved automatiseret prissætning

Betydelig reduktion af manuelt arbejde

Den automatiserede prissætningsmodel har reduceret det manuelle arbejde, der normalt er involveret i at fastsætte priser. Det har frigivet ressourcer, som sælgerne nu kan bruge på at fokusere på andre områder i salgsprocessen.

Mindre risiko for fejl

Når prissætningen er manuel, er der større risiko for fejl. En automatiseret prissætningsmodel minimerer denne risiko og sikrer nøjagtighed i prissætningen.

Højere rentabilitet

Automatisk prissætning kan udføres hurtigere end manuel prissætning, hvilket øger effektiviteten i salgsprocessen. Det kan hjælpe med at reducere risikoen for, at priserne sættes for højt eller for lavt, da der er mulighed for hurtigere reaktion på markedsskift, konkurrentpriser og prisændringer fra leverandører. Dette kan bidrage til at øge virksomhedens indtjening.

Bedre strategisk styring

En automatiseret prissætningsmodel giver mulighed for mere strategisk styring af priserne, hvor man kan fastsætte priser på et højere niveau (segment, varekategori osv.) frem for at fokusere på enkelte kunder og varer. Det hjælper med at sikre, at priserne er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og mål.

Fra pris til service og koncept

En automatiseret prissætningsmodel kan baseres på serviceparametre, så der sikres overensstemmelse mellem kundens ønskede serviceniveau og virksomhedens omkostningsbelastning ved det valgte serviceniveau. 

Kundetilfredshed

Endelig kan en automatiseret prissætningsmodel også bidrage til at forbedre kundetilfredsheden, da kunderne kan se en mere gennemsigtig og konsistent prissætning på tværs af produkter. Dette kan opbygge kundetillid og skabe en mere positiv kundeoplevelse.

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Vil du gerne opleve de mange fordele ved en automatiseret prissætningsmodel, så book et uforpligtende inspirationsmøde med os, og lad os tage en snak om, hvordan I kan komme godt i gang.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.