CogniTech logo i header

CAPEX - Investeringsplanlægning

En virksomheds effektivitet og fremtidsmuligheder er afhængige af de investeringer som virksomheden foretager. Anskaffelsen af nyt udstyr, nye maskiner, nye produktionsfaciliteter, m.m. er nødvendige for at vedligeholde og udvide den eksisterende forretning.

Med CogniTechs standard model til investeringsplanlægning bliver det lettere, mere fleksibelt og hurtigere at lave investeringsplanlægning.

Virksomhedens effektivitet og fremtidsmuligheder

Mange anlægsinvesteringer er typisk mere kapitalkrævende og har større variation over tid end f.eks. driftsudgifter. Det stiller krav til kapitalberedskabet, der kan være en knap ressource, samt den fremtidige drift, hvilket betyder, at virksomheden skal vurdere og prioritere, hvilke investeringer, der er nødvendige for at understøtte både ambitioner og aktivitetsniveau.

Investeringsplanlægning er traditionelt en del af den årlige budgetproces, men i turbulente tider, hvor muligheder og trusler pludseligt dukker op, er der behov for, at det kan gøres løbende. Der er behov for at have forskellige scenarier for de enkelte investeringsplaner for at få et overblik over de forventede konsekvenser (muligheder og risici) af hvert scenario. Det giver virksomheden mulighed for at vurdere, om det er gunstigt at gå med det mest sandsynlige scenarie.

Det stiller store krav til det understøttende budget- eller planlægningsværktøj.

 

 

Kom godt i gang

CogniTech har udviklet en række standardmodeller (Xcelleratorer) til budgettering og forecast, herunder en model til investeringsplanlægning.

Alle Xcelleratorer kan integreres til en samlet model eller de kan indgå som selvstændige modeller i en eksisterende løsning. Alle Xcelleratorer kan tilpasses hver kundes specifikke behov og kan nemt tilpasses den eksisterende brugergrænseflade.

Se hele vores Xcellerator katalog

CAPEX Xcellerator

Med CogniTechs CAPEX Xcellerator er det nemt at lave investeringsplanlægning og få glæde af:

  • Et vilkårligt antal scenarier (brug dem fornuftigt)
  • Nem indsamling af input fra relevante personer i virksomheden (når som helst)
  • Hurtigt overblik over planlagte investeringer i realtid
  • Integration til finans, balance og cash flow Xcelleratorer for et samlet budget/forecast overblik.

Vores CAPEX Xcellerator er drevet af et minimum af input. Indtast anskaffelsessum og vælg anskaffelsestidspunkt og aktivtype, hvorefter modellen beregner afskrivninger og likviditetspåvirkning til drifts- og balancebudget/forecast.

Der er mulighed for at indtaste kommentarer som f.eks. kan bruges i en godkendelsesproces. Inputgiveren har mulighed for at overstyre aktiveringstidspunktet og modellen kan håndtere opbygning af aktiver over tid (WIP).

Som nævnt kan vores CAPEX Xcellerator nemt integreres med vores Balance & Cash Flow Xcellerator og den kan integreres til jeres ERP-system eller Data Warehouse. Dette kan gøres med henblik på budgetopfølgning og for at understøtte årsregnskabsnoter.

Et alternativ til investering

Alternativet til at investere og eje et aktiv er at lease det. I dag bliver mere og mere udstyr leaset, da det kræver mindre kapital(binding) og kan give en større fleksibilitet i forhold til udskiftning og fornyelse. Det betyder mindre behov for investeringsplanlægning (som beskrevet ovenfor) men der stilles i dag flere krav til den regnskabsmæssige behandling af de leasede aktiver i årsrapporten (IFRS 16).

Heldigvis har IBM og CogniTech også en standardmodel til håndtering af IFRS 16, der kører på samme teknologi og platform som vores øvrige Xcelleratorer og standardmodeller.

Kontakt os for mere information

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Book et uforpligtende inspirationsmøde og hør mere om, hvordan det kan blive lettere, mere fleksibelt og hurtigere at lave investeringsplanlægning.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.