CogniTech logo i header

ESG-rapportering

ESG står for ’Environmental, Social og Governance’, og inkluderer information, der fortæller noget om virksomheden inden for:

 • Miljø og klima (Environmental)
 • Samspil med medarbejdere og det øvrige samfund (Social)
 • Styring af politikker og værdigrundlag for virksomheden (Governance)

I dag kan virksomheder bruge ESG til at fortælle et mere nuanceret billede, og sammen med de finansielle data kan det give en bredere forståelse for virksomhedens overordnede situation. ESG-data efterspørges i stigende grad af investorer, långivere og analytikere, når de skal vurdere, hvilke vækstmuligheder en virksomhed har og hvad virksomhedens evne til værdiskabelse er.

 

 

Forbered og klargør data

ESG-rapportering er fra 2023 et myndighedskrav. Det er dog ikke alle virksomheder, der er underlagt kravet endnu, men det er på vej. Der findes ikke en fælles standard for, hvad en virksomhed skal rapportere på, men der er flere initiativer i gang for at etablere fælles referencerammer for ESG-nøgletal og opgørelsesmetoder. Konkret har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en taksonomi for indrapporteringen af ESG-data, og FinansForeningen, FSR og Nasdaq har i fællesskab lavet et forslag til standardiserede nøgletal som børsnoterede virksomheder kan tage med i deres årsrapportering. Med tiden vil der komme flere standardiserede nøgletal og opgørelsesmetoder, men der vil være variationer fra branche til branche.

Med andre ord tyder alt på at det kun er et spørgsmål om tid, før ESG-rapportering er normen i alle danske virksomheder, og derfor er det en god idé at være på forkant og allerede nu komme i gang med at forberede og klargøre de nødvendige og tilgængelige data.

Hvorfor rapportere på ESG-nøgletal?

ESG bliver stadig mere udbredt og begynder i højere grad at tage over med sin mere kvantitativ rapporteringsform frem for den sædvanlige kvalitative beskrivelse i redegørelsen for samfundsansvar.

Data spiller derfor også en meget stor rolle i forbindelse med ESG, og i fremtiden skal man kunne måle og opgøre ESG på samme kvalitative måde som man måler og opgør virksomhedens finansielle nøgletal. Det skal være muligt at sammenligne ESG-nøgletal på tværs af virksomheder. For at gøre det muligt, er der behov for standardiserede ESG-nøgletal, som nævnt ovenfor. Og indtil de er på plads, har man som virksomhed brug for en stabil men fleksibel tilgang til håndtering af ESG-rapporteringen.

Brugen af ESG-nøgletal styrker virksomhedens transparens over for relevante interessenter som kunder, investorer og samarbejdspartnere og giver et bedre datagrundlag med henblik på strategiudvikling og risikoanalyse fremadrettet.

Kom godt i gang med ESG-rapportering

Der er mange udfordringer med ESG-rapportering som for eksempel:

 • Hvordan passer det ind i den eksisterende drift og ledelsesmetode?
 • Hvordan passer det med virksomhedens mål og ambitioner?
 • Hvilke nøgletal og rapporteringsstandarder er relevante?
 • Hvordan bliver det målt?
 • Hvordan håndteres de mangeartede data?
 • Hvem er ansvarlig for hvad?
 • Hvordan skal det kommunikeres?
 • Hvordan skal det dokumenteres?

Er I begyndt at tænke ESG-rapportering hos jer, så har I måske også spekuleret over, hvilken analytisk løsning, der kan sikre jer troværdige og tidsrelevante data. Der er I landet det helt rigtige sted, da Planning Analytics er en oplagt løsning til formålet.

Planning Analytics til ESG-rapportering

Planning Analytics er et fantastisk værktøj til dataindsamling. Det kan være direkte integration til forskellige kildesystemer eller manuelt input af data fra mange brugere samtidig. Og det gælder ikke kun data men også tekst og kommentarer.

Derudover er Planning Analytics perfekt til data modellering. Det er nemt at håndtere de mange forskelligartede data som indgår i ESG og opsætte/tilrette de nødvendige beregninger/opgørelsesmetoder. Fuldstændig som det gælder de finansielle processer.

Planning Analytics er også et oplagt værktøj til præsentation af data / dashboarding, men kan også aflevere data tilbage til f.eks. datavarehuset, hvorfra den øvrige rapportering udgår.

Vil du gerne sikre datakvalitet- og konsistens, så er Planning Analytics også værktøjet for dig, da modeller og beregninger ligger centralt, hvor brugerne ikke kan ændre dem. Derudover er der et revisionsspor, som følger, hvem der har lavet hvilke ændringer og hvornår.

Planning Analytics giver sikkerhed for at brugere kun har relevante adgange og rettigheder, og så kræver det ikke IT-kompetencer til opsætning og modellering. Det kan klares af forretningen for eksempel af Business Partnere eller Controllere.

Planning Analytics er derudover et godt værktøj til udarbejdelse af mål og initiativer, der skal være med til at sikre målopfyldelsen. Der kan laves budgetrammer og deadlines, som der løbende kan følges op på i samme system. ESG er altså ikke kun rapportering af historiske data, men også information om og styring af fremtidige handlinger.

Læs mere om IBM Planning Analytics

Hvis du gerne vil høre mere om Planning Analytics som løsning til jeres ESG-rapportering, så kontakt os endelig eller book et uforpligtende møde.

Kontakt os

Book et uforpligtende møde

Ønsker du at høre mere om ESG-rapportering og hvordan jeres virksomhed kan forberede jer bedst muligt, så book et gratis inspirationsmøde med os. Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende kop kaffe eller vi kan starte ud med et kort online møde - det er helt op til dig.