CogniTech logo i header
Banner Businessintelligence

Business Intelligence

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence er databaseret beslutningsstøtte. Det er grundlæggende indsamling af data fra virksomhedens IT-systemer og/eller eksterne datakilder. Dataene bearbejdes for at skabe viden og indsigt i virksomhedens forretningsprocesser. Det handler om at tilvejebringe og gennemgå de rette data på den rette måde til de rette personer i virksomheden – derigennem vil beslutninger, der har indflydelse på forretningen, blive så fakta-baserede som muligt.

En god Business Intelligence løsning omfatter bearbejdning, analyse og ikke mindst præsentation og distribution af data, ligesom den tillader at dataene kan integreres med virksomhedens øvrige IT-systemer.

BI i dag og i fremtiden

Markedet inden for Business Intelligence er i hastig udvikling både på grund af forandringer i virksomhedernes beslutningsprocesser, forandringer i datamængde og -landskab samt den konstante teknologiske udvikling. Der sker en næsten eksponentiel udvikling i Big Data, dataanalyser og dataudnyttelse, og mange virksomheder får i disse år øjnene op for, hvor vigtigt det er at:

  • Udnytte eksterne og interne datakilder til at kvalificere forretningsbeslutninger
  • Være i stand til at reagere hurtigt

Moderne Business Intelligence løsninger er kendetegnet ved større brugervenlighed og mere fleksibilitet for brugere, der i høj grad selv kan analysere og præsentere data uden at være afhængige af tidskrævende opsætninger fra IT-afdelingen. Business Intelligence støtter i høj grad op om virksomhedernes behov for at være agile og adrætte samt at være i stand til at reagere hurtigt på skift i markedet.

Business Intelligence løsninger skal i dag også understøtte et bredt spektrum af brugere, som alle skal kunne udarbejde og udveksle viden inden for den samme platform. Mange af disse brugere er forbrugere, færre er producenter af data, og kun ganske få er deciderede superbrugere / Data Scientists.

Hvorfor investere i en BI-løsning?

1

Hastighed

En langsom rapporteringsproces hæmmer beslutningsevnen, beslutningshastigheden og mulighederne for at opstille præcise forecasts samt være på forkant med markedet.

2

Mængden af data

Store mængder data oversvømmer de tidligere så brugbare Excel-ark og gør dem uoverskuelige, langsomme, fejlbehæftede og ufordelagtige.

3

Datakvalitet

Upræcise og fejlbehæftede rapporteringer resulterer i dårlige forretningsbeslutninger.

4

Opdateret indblik

Det er svært for mange ledere i virksomhedens funktioner at få adgang til et troværdigt, dybt og ikke mindst opdateret (realtid) indblik i virksomhedens data.

5

Tids- og ressourcepres

Mange ledere, medarbejdere og organisationer er pressede på tid, og jo mere tid de kan frigøre fra indsamling og rensning af data, jo mere tid kan de bruge på værdiskabende aktiviteter.

En god og tilpasset Business Intelligence løsning kan bidrage kraftigt til at imødekomme alle fem ovenstående udfordringer.

Den værdiskabende løsning

En Business Intelligence løsning er dog ikke blot med til at løse de udfordringer en virksomhed står overfor. Der er også ufattelig meget værdi at hente i virksomhedens Business Intelligence løsning. Igennem vores mangeårige erfaring har vi identificeret 5 værdiskabende dimensioner inden for Business Intelligence:

Strategisk værdi

  • Den værdi, der opstår ved at Business Intelligence løsningen ændrer på og bidrager til virksomhedens konkurrenceevne.

Informativ værdi

  • Den værdi, der opstår ved at Business Intelligence løsningen bidrager med information til at forbedre beslutningstagningen i organisationen.

Transaktionsværdi

  • Den værdi, der opstår ved at Business Intelligence løsningen bidrager til at opnå besparelser samt understøtter den operationelle ledelse.

Transformationsværdi

  • Den værdi, der opstår ved at Business Intelligence løsningen bidrager til at virksomheden kan transformere sin organisationsstruktur for derigennem at opnå større kapacitet til at realisere dets mål.

Emergent værdi

  • Den værdi, der opstår ved at Business Intelligence løsningen identificerer hidtil ukendte muligheder, som virksomheden kan opfange og få gavn af

Book et online møde

Ønsker du mere information om, hvordan din virksomhed kan opnå værdi igennem en Business Intelligence løsning, så book endelig et uforpligtende møde med os via vores online formular.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.