CogniTech logo i header

Priskalkulation

Priskalkulation strømliner prissætningsprocessen, reducerer fejl, forbedrer effektiviteten og sikrer bedre overholdelse af individuelle prisaftaler.

Priskalkulationer er afgørende for virksomhedens rentabilitet og konkurrenceevne, uanset om det drejer sig om salg af tjenesteydelser eller fysiske produkter.

På overfladen handler priskalkulation om at fastsætte priser, der dækker omkostninger og genererer overskud. Men under overfladen er der en lang række mere komplekse forhold. Priskalkulation er en af de vigtigste strategiske beslutningsprocesser, da det direkte påvirker virksomhedens evne til at tiltrække kunder, opretholde rentabilitet og forblive konkurrencedygtig i et dynamisk forretningsmiljø.

Fordelene ved priskalkulation

Nogle af de største fordele ved priskalkulation er:

Betydelig reduktion af manuelt arbejde

Priskalkulation reducerer det manuelle arbejde, der normalt er involveret i at fastsætte priser. Det frigiver ressourcer, som i stedet kan bruge på at fokusere på andre og mere værdiskabende aktiviteter.

Mindre risiko for fejl

Når prissætningen er manuel, er der større risiko for fejl. En automatiseret priskalkulation minimerer denne risiko og sikrer nøjagtighed i prissætningen.

Højere rentabilitet

Automatisk prissætning kan udføres hurtigere end manuel prissætning, hvilket øger virksomhedens effektivitet. Det hjælper med at reducere risikoen for, at priserne sættes for højt eller for lavt, da der er mulighed for hurtigere reaktion på markedsskift, konkurrentpriser og prisændringer fra leverandører. Dette kan bidrage til at øge virksomhedens indtjening.

Bedre strategisk styring

Automatiseret priskalkulation giver mulighed for mere strategisk styring af priserne, hvor man kan fastsætte priser på et højere niveau (segment, varekategori osv.) frem for at fokusere på enkelte kunder og varer. Det hjælper med at sikre, at priserne er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og mål.

Fra pris til service og koncept

Automatiseret priskalkulation kan baseres på serviceparametre, så der sikres overensstemmelse mellem kundens ønskede serviceniveau og virksomhedens omkostningsbelastning ved det valgte serviceniveau. 

Kundetilfredshed

Automatiseret priskalkulation bidrager til at forbedre kundetilfredsheden, da kunderne kan se en mere gennemsigtig og konsistent prissætning på tværs af produkter. Det kan opbygge kundetillid og skabe en mere positiv kundeoplevelse.

   

Der er som beskrevet mange fordele ved automatiseret priskalkulation, og der er mange elementer ved priskalkulation, der har indflydelse på afgørende forretningsområder. Derfor er det også vigtigt at have et effektivt værktøj på plads til at understøtte disse strategiske beslutninger.

IBM Planning Analytics

En moderne og AI-drevet planlægnings- og analyseløsning som IBM Planning Analytics (TM1) er det ideelle værktøj til priskalkulation på grund af løsningens fleksibilitet, integrationsmuligheder og evne til hurtigt at foretage scenarieberegninger på store datamængder. 

Løsningens fleksibilitet giver mulighed for at opbygge detaljerede priskalkulationer, der tager højde for forskellige faktorer i priskalkulationen, såsom direkte omkostninger, indirekte omkostninger, ønskede marginer, skatter, valutakurser, psykologiske priser, markedsdynamik osv. Ved at definere disse parametre er det muligt at simulere forskellige prisscenarier og vurdere deres indvirkning på resultatet. Det gør det muligt at træffe informerede beslutninger om prissætningen.

Med IBM Planning Analytics kan virksomheden:

  • Oprette segmenterede priskalkulationsmodeller, hvor forskellige kundesegmenter tildeles forskellige priser baseret på deres karakteristika, såsom købsadfærd og kundesegment.
  • Indarbejde kontraktvilkår i priskalkulationerne, hvor der f.eks. kan tages højde for kontraktvilkår som rabatter ved specifikke volumener, incitamenter og prisjusteringer over tid for at sikre lønsomhed og kundetilfredshed.
  • Indarbejde geografiske variationer i omkostninger, valuta, skatter osv. i priserne. Udover den geografiske "oversættelse" af prisen kan der også tages højde for psykologisk prissætning på tværs af markeder.
  • Integrere en lang række forretningsapplikationer som ERP-systemer og CRM-systemer, som giver mulighed for at hente data fra forskellige kilder, f.eks. omkostningsoplysninger fra ERP-systemet og kundeinformationer fra CRM-systemet og anvende dem i priskalkulationsmodellerne i IBM Planning Analytics (TM1).
  • Opbygge brugergrænsefladen efter de konkrete behov i priskalkulationen og justere og vedligeholde den løbende. Det gør det muligt hurtigt at tilpasse sig ændringer i enten markedet eller i interne forhold.

Samlet set gør disse egenskaber IBM Planning Analytics (TM1) til et ideelt værktøj til at udføre nøjagtige og omfattende priskalkulationer. IBM Planning Analytics (TM1) giver ikke kun mulighed for at beregne priser, men også for at simulere prisscenarier for at opnå de bedste resultater. IBM Planning Analytics (TM1) hjælper med at gøre prissætning datadrevet.

Læs mere om IBM Planning Analytics

Kontakt os for mere information

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information om, hvordan priskalkulation kan gøre en forskel for din virksomhed.

Kontakt os

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Du er også altid velkommen til at booke et uforpligtende inspirationsmøde.

Mødet vil handle om at blive klogere på din virksomhed og diskutere, hvordan I bedst kan nå jeres mål. 

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.