CogniTech logo i header

HR-model giver bedre overblik

Et budget bliver aldrig bedre end de data der bruges, og jo grundigere budgettet er, jo bedre indblik vil det give i virksomhedens reelle økonomi for den fremtidige periode. Derfor er det også naturligt at inkludere store poster som lønoplysninger og anden medarbejderinformation.

Desværre ser vi alligevel ofte, at medarbejderinformation findes i Excel ark og andre filtyper som blandt andet e-mails. Det er usikkert og kræver en masse manuelt arbejde. Derfor sker det også, at medarbejdere ved en fejl modtager en fil, som de ikke burde se, og når først de har adgang, så har de også adgang til alle oplysninger, der ligger deri, og det er ikke særlig sikkert.

I forbindelse med GDPR er det at sende data rundt en stor problemstilling for er der overhovedet styr på hvor de er henne, hvem der tilgår dem og hvornår? Der kan også være tale om en medarbejder, der ikke længere skal tilgå lønoplysningerne, men fordi personen har modtaget filen via e-mail, så bliver de ved med at ligge der.

Det er nærmest umuligt for dig som ansvarlig at kontrollere og rydde op i.

 

Med en HR-model kan du:

  • Skabe et samlet system, der lever op til de forpligtelser du har i forbindelse med personfølsomme data, hvor data er samlet et sted og kan styres via sikkerhed. Det er simpelt at kontrollere hvem, hvad og hvornår den enkelte bruger må have adgang.
  • Sikre en mere smidig og effektiv budget- og planlægningsproces, hvor ændringer og nye stamdata straks kan vise resultatet heraf. Når stamdata på medarbejdere i afdelinger er til rådighed, er et lønbudget ret simpelt at udregne.
  • Tage udgangspunkt i stamdata og drivere for den enkelte medarbejder og eventuelle globale drivere, som gør det bekvemt at komme med små rettelser.
  • Øge fleksibiliteten da der nemt kan zoomes ind på en omkostning på enten en specifik medarbejder, afdeling, lønkonto, periode, driver eller alle de nævnte, hvis der er noget der springer i øjnene og skal undersøges nærmere.
  • Øge gennemsigtigheden ved at lukke afdelingsansvarlige ind og bede dem tage stilling til forudsætninger, som ikke allerede findes i lønsystemet. Det kunne være lønforhøjelser, nye ansatte eller flytning af en medarbejder til en anden afdeling på et skæringstidspunkt. På denne måde bliver de gjort mere ansvarlige og kender deres egne tal, når der bliver fulgt op, da de selv har hjulpet med at berige det.

Ved hjælp af en HR-model kan vi ændre hele processen fra, at det handler om at danne et grundlag til i stedet at tænke fremad og fokusere på, hvad der er behov for næste år for fortsat at kunne sikre virksomhedens succes.

Hos CogniTech har vi mange års erfaring med implementering af værktøjsunderstøttende budget- og opfølgningsprocesser, og vi hjælper dagligt mange danske virksomheder med at blive mere effektive i deres budget- og planlægningsprocesser.

Kom hurtigt i gang

CogniTech’s Xcelleratorer er en pakke af standard metoder, værktøjer og blueprints, som sikrer, at løsningen laves rigtigt og at nyeste best practice anvendes. Brugen af standard komponenter speeder implementeringstiden op, løfter kvaliteten og sparer tid hos såvel CogniTech som hos kunden, ved at ”genbruge” og automatisere.

Med CogniTechs HR-Xcellerator bliver følgende muligt:

  • Integration med nuværende HR-/lønsystem
  • Headcount-planning
  • Lønbudgettering
  • Driverbaseret lønbudget
  • Budgetopfølgning på medarbejderniveau

Se hele Xcellerator kataloget

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Book et uforpligtende inspirationsmøde og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med få mere kontrol, et bedre overblik og sikre virksomhedens succes både i dag og i fremtiden.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.