CogniTech logo i header

Sådan arbejder vi

Hos CogniTech har vi mange års erfaring inden for BA-området. Vi har et team af kompetente konsulenter med erfaring fra mere end 100 løsninger inden for Business Analytics.

I ethvert kundeforhold ønsker vi at levere værdi, så når vi starter på et nyt projekt, handler det derfor også om at levere på den smarteste måde, så kunden opnår hurtig, sikker og prisstabil værdi - fra start til slut.

Det har mundet ud i et metodeapparat og ’best practices’ for implementeringer af vores løsninger.

CogniTech processen

1

Vi rådgiver kunden til den rigtige løsning

Med den store erfaring vores konsulenter har, er konsulenten i stand til at udfordre og vejlede kunden til den rigtige løsning. Vi udfordrer kunden i de situationer, hvor vi kan se, at kundens krav ikke er hensigtsmæssigt eller tidssvarende og måske kommer fra erfaringer med gamle systemer og vanetænkning.

2

Vi tilstræber agilitet igennem korte projektforløb

Står vi over for større projekter, deler vi dem typisk op i mindre sprint - eller delleverancer. Det har vi valgt, for at kunne tilpasse løsningen til kundens foranderlige verden og samtidig sørge for, at den hurtigt leverer værdi. I dag sker forandringer endnu hurtigere end de plejer. Det tager vi højde for ved at hjælpe kunden til at træffe hurtigere og bedre beslutninger og forblive agil. Vi tænker stort - starter småt – og fokuserer på at levere værdi hurtigst muligt.

3

Vi anvender markedsledende teknologier

Hos CogniTech anvender vi markedsledende teknologier, som har ligget i toppen af markedet i mange år, og som uden tvivl også vil gøre det i morgen. Vi har valgt at fokusere på få teknologier for at være de bedste på disse i stedet for at sprede os over flere teknologier På den måde sikrer vi, at vi gang på gang kan levere høj kvalitet med mest mulig værdi og mindst mulig udgift. Det giver mening for os.

4

Vi har udviklet ’best practice’ og standard komponenter

Ud fra vores erfaring har vi udviklet standard komponenter og templates, der sikrer kunden en leverance af høj kvalitet, som de hurtigt kan komme i gang med. CogniTech’s Xcelleratorer er en pakke standard metoder, værktøjer og templates, som speeder implementeringstiden op, løfter kvaliteten og sparer tid. CogniTech’s Xcelleratorer er baseret på erfaringer fra mere end 100 implementeringer, og sikrer at løsningen laves rigtigt og at nyeste best practices anvendes.

5

Vi ønsker en løsning, der er ejet af kunden selv

Når et projekt er færdigt, er det vores mål, at kunden er selvkørende og tager ejerskab over løsningen. Vi vil gerne give kunden uddannelse, vejledning og viden om løsningen, så kunden er bedre i stand til at stille de rette krav og få det optimale ud af løsningen med det formål at gøre kunden uafhængig af os efterfølgende. Vi tilbyder selvfølgelig en række services og ydelser, som giver kunden støtte undervejs og efterfølgende, men vi ønsker ikke at skabe leverandørafhængighed. Det betyder også, at kunden ikke tvunget til at gå til os, når der er små tilpasninger, rettelser eller tilføjelser – det kan de selv klare.

Book et uforpligtende møde

Vi mødes gerne til et uforpligtende inspirationsmøde, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi arbejder, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.