CogniTech logo i header

IBM Envizi

IBM Envizi forenkler indsamling, konsolidering, styring og analyse af virksomhedens bæredygtighedsdata.

Nogle af de væsentligste forretningsmæssige udfordringer, når man snakker ESG er:

ESG-data skal være tilgængelige
- Der er øget kontrol fra investorer, kunder og medarbejdere.
- Stigende udbredelsen af standarder og rammer, som virksomheden skal forholde sig til.

Virksomheden har ambitiøse mål
- Det bliver stadig mere forventeligt at virksomheden registrerer sine forpligtelser.
- Det kan være en udfordring at få etableret en realistisk køreplan for at nå målet

Komplicerede ESG-nøgletal skal beregnes og rapporteres
- ESG-rapportering kræver komplicerede beregningsmetoder, der kan være uoverskuelige at håndtere.
- Der er stigende krav til fremvisningen af robuste finans- / kvalitetsdata for at understøtte virksomhedens bæredygtighedspåstande.

Der er brug for ensrettet engagement og handling
- For at nå målet kræver det at flere forskellige interessentgrupper involveres.
- Det kan være svært at gennemskue, hvordan virksomheden får lavet meningsfuld og troværdig rapportering.

ERP-system for ESG

IBM Envizi kan på mange punkter sidestilles med et ERP-system for ESG, og kan således håndtere det hele, men er samtidig også omfattende. IBM Envizi er en platform, der hjælper med den meget omfangsrige dataindsamling inden for ESG. Derudover hjælper IBM Envizi med at håndtere de mange data, lave de nødvendige beregninger, få styr på dokumentationen og sikre datakvaliteten. 

Platformen kan også indhente data fra de nødvendige leverandører, så virksomheden har de nødvendige input, den har behov for. Når en virksomhed får leveret produkter eller ydelser fra underleverandører, er der, for de største virksomheder, allerede nu et krav om, at de også skal indberette leverandørernes CO2-aftryk på de produkter eller services, som indgår i virksomhedens værdikæde. 

I IBM Envizi kan leverandørerne selv indberette de nødvendige data, og med den indbyggede sporbarhed kan virksomheden eller revisorerne gå tilbage og se, hvor de data kommer fra, og hvornår de er ændret – på den måde sikrer IBM Envizi gennemsigtighed og troværdighed hele vejen rundt.

Virksomheden kan med fordel anvende IBM Envizi til at få operationaliseret virksomhedens ESG- og bæredygtighedsambitioner, så det ikke blot bliver en rapporteringsøvelse men også en handlingsøvelse. Dette er hele tanken og idéen bag platformen, og derfor inkluderer løsningen også en beregningsmotor, som konverterer data og knytter de mange forskelligartede data sammen. Derigennem får virksomheden et komplet sammenligningsgrundlag, som gør, at den aktivt kan bruge det fremadrettet, sætte realistiske mål, se fremskridtet og håndtere planlægningen ud fra det.

IBM Envizi sikrer:

 • Kulstofregnskab af finansiel kvalitet
 • Omfattende ESG-rapportering og -offentliggørelse
 • Sporing af handlinger til bæredygtighedsforpligtelser og -mål

Læs mere om IBM Envizi

Den ideelle IBM Envizi-kunde

IBM Envizi er en omfattende løsning, og den ideelle Envizi-kunde beskrives som:

 • En global virksomhed (opererer i to eller flere lande).
 • En virksomhed, der indsamler en række data fra både scope 1, 2 og 3.
 • Til stede på lokationer (produktionsfabrikker, kontorbygninger, shopping centre) – jo flere detaljer jo bedre.
 • I færd med at tilpasse sin bæredygtighedsrapportering med en eller flere eksterne rammer, såsom CDP, GRI, SASB, TCFD, GRESB, UN SDG
 • En virksomhed med ambitiøse mål for sin CO2-reduktion eller implementeringen af vedvarende energi (for 2030, 2040 eller 2050)

Kort sagt er IBM Envizi en platform skræddersyet til at hjælpe store og globalt orienterede virksomheder med mange fabrikker, kontorer osv. Hvis jeres virksomhed ikke falder i denne kategori, men I stadigvæk gerne vil i gang med at rapportere på jeres ESG-data, så er det en god idé at kigge i en anden retning.

ESG-rapportering i IBM Planning Analytics

Bliver ovennævnte for omfattende, så kan mindre komplekse løsninger også sagtens opfylde det behov virksomheden har.

Her har CogniTech udviklet en mindre og mere lavpraktisk løsning til ESG-rapportering i IBM Planning Analytics, som hjælper med at gøre processen mindre kompliceret, men som stadigvæk sikrer at dataindsamling, datamodellering, præsentation, datakvalitet og -konsistens er helt i top.

ESG-rapportering i IBM Planning Analytics

Opbygnignen af IBM Envizi

IBM Envizi er modulært bygget op, så virksomheden kan vælge kun at købe ind på de områder de har brug for:

 • Scope 1 og 2 er et modul.
  • Scope 1 indeholder emissioner fra de områder, som virksomheden selv kontrollerer og har indflydelse på. Det kan f.eks være fra firmabiler o.lign.
  • Scope 2 indeholder emissioner fra indirekte ting som varme- og strømforbrug.
 • Scope 3 er et andet modul.
  • Scope 3 indeholder hele værdikæden og er den mest komplicerede. Her er der tale om indirekte emissioner fra aktiviteter som virksomheden hverken ejer eller kontrollerer.

Envizi understøtter alle processer, når virksomheden arbejder med bæredygtighed og ESG – både miljø og klima, de sociale forhold, og virksomhedens ledelsesmæssige forhold, men med IBM Envizi har virksomheden mulighed for bryde det op i moduler, så processen ikke bliver uoverskuelig.

IBMs Sustainability Suite

IBM Envizi er en del af IBMs Sustainability Suite, som inkluderer:

 • Asset management
  • Få en virksomhed med lavere CO2-fodaftryk. Brug automatisering til at spore ressourceforbrug, reducere omkostninger og forbedre tjenester.
 • ESG-rapportering
  • Brug ESG-rapportering til at identificere nye muligheder for at integrere bæredygtig praksis på tværs af dine aktiviteter og simplificer rapportering af virksomhedens emissioner.
 • ESG-risikostyring
  • Forudse forstyrrende miljøforhold, kontroller proaktivt mulige risici og øg driftsberedskabet i forbindelse med ændringer i miljøet.
 • IT-effektivitet
  • Skift til vedvarende energi og operationaliser bæredygtigheden og spar energi.
 • Strategi
  • Bevæg virksomheden mod en mere bæredygtig forretningsmodel ved hjælp af en databaseret køreplan, der driver handling og resultater.
 • Værdikæden
  • Reducer spild, sænk omkostningerne og forbedre bæredygtighedsindsatsen, ved at skabe en mere robust og cirkulær værdikæde.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere.

Kontakt os

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Book et uforpligtende inspirationsmøde med os, hvis du gerne vil høre mere om, hvilken løsning der er den rigtige for din virksomhed.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.