CogniTech logo i header
Banner Xcelleratorkatalog

Xcellerator katalog

Xcellerator katalog

CogniTech’s Xcelleratorer er en pakke af standard metoder, værktøjer og blueprints. Metoder og blueprints er baseret på erfaringer fra mere end 100 implementeringer, og sikrer at løsningen laves rigtigt og at nyeste best practices anvendes. Brug af standard komponenter speeder implementeringstiden op, løfter kvaliteten og sparer tid hos såvel CogniTech som hos kunden, ved at der ”genbruges” og automatiseres.

Af fordele ved brug af CogniTech's Xcelleratorer kan fremhæves:

 • Accelererer implementeringstiden, og sparer tid hos CogniTech såvel som hos kunden.
 • Sikrer standardisering og høj kvalitet baseret på best practices, som udvikles og forbedres kontinuerligt.
 • ”Low cost & Low risk” baseret på erfaringer fra 100+ implementeringer, som med garanti virker.
 • Blueprints til mange løsningsområder, som sikrer, at løsningen laves rigtigt første gang.
 • Fleksibilitet, der sikrer, at løsningen kan tilpasses specifikke krav og behov.
 • Sikrer høj grad af automatisering i løsningen, som kontinuerligt sparer tid hos kunden.

Kom sikkert og godt fra start

Nogle af vores mest populære Xcelleratorer inkluderer - men er ikke begrænset til - Budgettering, Forecast, Konsolidering, Cashflowstyring, CAPEX, HR/LØN m.m.

Budget og Forecast Xcellerator

CogniTechs Budget og Forecast Xcelleratorer er opstartsacceleratorer, som kan tilpasses den enkelte kundes behov. De inkluderer kapacitetsomkostninger, omkostningsallokering, Forecast, CAPEX, Balance og Cashflow, HR/løn mm.

Xcelleratorerne fungerer som byggeklodser, så du sammensætter selv de ønskede Xcelleratorer efter behov.

Af fordele ved brug af CogniTechs Planning Xcellerator kan fremhæves:

 • Accelererer implementeringstiden, og sparer tid hos CogniTech såvel som hos kunden.
 • Sikrer standardisering og høj kvalitet baseret på best practices, som udvikles og forbedres kontinuerligt.
 • ”Low cost & Low risk” baseret på erfaringer fra 100+ implementeringer, som med garanti virker.
 • Blueprints til mange løsningsområder, som sikrer, at løsningen laves rigtigt første gang.
 • Fleksibilitet, der sikrer, at løsningen kan tilpasses specifikke krav og behov.
 • Sikrer høj grad af automatisering i løsningen, som kontinuerligt sparer tid hos kunden.

Læs mere om Budget og Forecast

Konsoliderings Xcellerator

Med CogniTech’s Konsoliderings Xcellerator til finansiel konsolidering og ekstern rapportering er det muligt at foretage finansiel konsolidering af både realiserede tal, såvel som af budgetter og forecast.

Grundlæggende funktionalitet i modellen indeholder:

 • Finansiel konsolidering efter legal- og management strukturer.
 • Automatiske koncernposteringer.
 • Inter-company elimineringer af intern samhandel og balancer.
 • Journalposteringer på koncern- og selskabsniveauer.
 • Valutakurshåndtering og specifikation af justeringer.
 • Processtyring med låsning af perioder og data.
 • Mapping af lokale strukturer til koncernstrukturer.
 • Høj gennemsigtighed og sporbarhed.
 • Tæt integration til Excel, herunder mulighed for indtastning af data.

Læs mere om finansiel konsolidering

Cashflow Xcellerator

CogniTechs Cashflow - og Balance Xcellerator, er integreret med Budget - og Forecast-modellerne og sikrer derfor sammenhæng mellem alle komponenterne.

Cashflow- og Balance Xcelelratoren er enkel at sætte op og bygger på mapning og parametre, hvilket betyder at der ikke er behov for egentlig udvikling i processen.

En virksomhed vil typisk vælge denne model for at sikre, at alle data altid er live og underlagt afstemning med rapporteringen. Denne model eliminerer black-box kodning, hvor hver Cashflow-konto er lavet af individuelle regler. Som slutbruger er det meget nemmere at ændre og forstå, hvorfor konti er kortlagt, som de er. Modellen er mindre kompleks end brugerdefinerede Cashflow-modeller, der bliver forældede, hvis dimensioner eller andre områder af organisationen ændres.

Med CogniTechs Balance og Cashflow Xcellerator får du:

 • Likviditetsberegninger (pengestrømsopstillinger)
 • Balance- og driftsforskydninger
 • Betalingsprofiler

Vores mål med denne Xcellerator er at effektivisere budget- og forecast processerne og hjælpe kunderne med at skabe overblik over både Balance og Cashflow.

Læs mere om cashflow

HR Xcellerator

Med CogniTechs HR-Xcellerator bliver følgende muligt:

 • Integration med nuværende HR-/lønsystem
 • Headcount-planning
 • Lønbudgettering
 • Driverbaseret lønbudget
 • Budgetopfølgning på medarbejderniveau

Læs mere om vores HR-model

CAPEX Xcellerator

Med CogniTechs CAPEX Xcellerator er det nemt at lave investeringsplanlægning og få glæde af:

 • Et vilkårligt antal scenarier (brug dem fornuftigt)
 • Nem indsamling af input fra relevante personer i virksomheden (når som helst)
 • Hurtigt overblik over planlagte investeringer i realtid
 • Integration til finans, balance og cash flow Xcelleratorer for et samlet budget/forecast overblik.

Vores CAPEX Xcellerator er drevet af et minimum af input. Indtast anskaffelsessum og vælg anskaffelsestidspunkt og aktivtype, hvorefter modellen beregner afskrivninger og likviditetspåvirkning til drifts- og balancebudget/forecast.

Der er mulighed for at indtaste kommentarer som f.eks. kan bruges i en godkendelsesproces. Inputgiveren har mulighed for at overstyre aktiveringstidspunktet og modellen kan håndtere opbygning af aktiver over tid (WIP).

Som nævnt kan vores CAPEX Xcellerator nemt integreres med vores Balance & Cash Flow Xcellerator og den kan integreres til jeres ERP-system eller Data Warehouse. Dette kan gøres med henblik på budgetopfølgning og for at understøtte årsregnskabsnoter.

Læs mere om CAPEX

ABC Xcellerator

CogniTechs ABC-Xcellerator skaber et stærkt fundament for at træffe de rigtige beslutninger og skabe indblik i forretningen.

Med ABC-Xcelleratoren bliver det muligt at foretage:

 • Driverbaseret costing
 • Tilpassede omkostningsobjekter
 • Manuelle og automatiske drivere
 • Brugerinvolvering

ABC-Xcelleratoren bygger på teorien bag Activity Based Costing og muliggør en fleksibel og komplet omkostningsallokering til f.eks. kunder og produkter via drivere, ressource- og aktivitetspuljer.

Læs mere om Activity Based Costing

Bonus Xcellerator

Med CogniTechs Xcellerator til håndtering af bonusaftaler (leverandør- og kundebonus) får virksomheden et oplagt værktøj til at skabe det nødvendige overblik.

Med Xcelleratoren får virksomheden:

 • Stor modelleringsfleksibilitet
 • Mulighed for at afspejle de mange forskellige typer af aftaler
 • En stærk regnemotor der kan regne alle aftaler efter
 • Korrekt afregning fra leverandører
 • Korrekt hensættelse af bonusindtægter
 • Hjælp til at måle korrekt rentabilitet på kunder og produkter
 • Automatisering af advarsler og periodevis rapportering
 • Automatiske observations- og undringslister
 • Simulering og beregning af konsekvens for nye aftaler

Læs mere om Leverandør- og kundebonus

Kontakt os for mere information

Vil du gerne høre mere om fordelene ved vores Xcelleratorer eller muligheden for at kombinere forskelle modeller, så kontakt os endelig.

Kontakt os

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Du er også altid velkommen til at booke et uforpligtende inspirationsmøde med os, hvor vi kan dykkere dybere ned i lige præcis de områder, der er relevante for jer og jeres forretning.

I mødet vil vi have fokus på at blive klogere på jeres virksomhed og diskutere, hvordan I bedst kan nå jeres mål. Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.