CogniTech logo i header

Rullende forecast

Få løbende og dynamiske prognoser og indsigter, der ser ud over regnskabsåret.

Hvad er rullende forecast?

Et rullende forecast er en dynamisk og kontinuerlig proces, hvor virksomheden regelmæssigt opdaterer sin finansielle prognose – normalt ved at tilføje en ekstra periode og fjerne den ældste.

Mange virksomheder fokuserer udelukkende på det indeværende regnskabsår, men i mange tilfælde er det fornuftigt at træffe beslutninger, der går ud over regnskabsåret. Med et rullende forecast kigger virksomheden altid på de kommende 12 eller 24 måneder, hvilket skaber en rullende tidsramme, hvor virksomheden altid har et fremadskuende syn på sine finansielle forventninger.

Et rullende forecast giver virksomheden fleksibilitet til løbende at tilpasse sig ændringer i markedet og kan derved hurtigt reagere på nye oplysninger. Ved at opdatere prognoserne regelmæssigt kan virksomheden bedre håndtere usikkerheder og opnå mere præcise og aktuelle indsigter i sin økonomiske fremtid. Rullende forecast giver ofte en mere effektiv økonomistyringspraksis.

Et rullende forecast vil også give et estimat på, hvordan året ender. Det kan virksomheden med fordel tage udgangspunkt i, når det traditionelle budget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes, hvilket minimerer de medarbejdertimer, der normalt bruges samt giver et mere præcist budget.

Automatisering af det rullende forecast

Med de mange nye værktøjer og løsninger, der findes i dag, kan virksomheden begynde at automatisere processen omkring det rullende forecast. På f.eks. omsætningstal kan man med fordel bruge Machine Learning til at fremskrive, hvad man forventer at omsætningen vil være. På andre dele af kontoplanen har man mulighed for at bruge gennemsnittet fra tidligere år, medregnet en faktor som tager højde for inflation og andre ændringer i markedet. Det er også muligt at inddrage eksterne faktorer og historiske data, som modellen skal tage højde for i sit forecast. På den får man automatiseret dele af processen, mens virksomheden stadigvæk får et detaljeret budget, der rækker ud over regnskabsåret.

Hvilke problemstillinger kan det løse?

Når virksomheden kører efter et traditionelt budget, er der en risiko for at medarbejderne bliver blinde på det store billede, da de ofte kun fokuserer på det indeværende regnskabsår og på de her-og-nu mål, der skal indfries. Det traditionelle budgetarbejde fylder også meget i en virksomhed og trækker mange ressourcer.

Laver virksomheden i stedet et rullende forecast og får effektiviseret og automatiseret dele af processen kan den spare tid og ressourcer, og få et mere præcist budget. Med et automatiseret rullende forecast kan virksomhedens medarbejdere nøjes med at overvåge forecastet og løbende lave små ændringer. Det giver medarbejderne tid til at analysere på dataene og derved bidrage til forretningen ud fra en analytisk synsvinkel – i stedet for kun at budgettere og jage de rigtige data i forskellige hjørner af virksomheden.

Nogle af de mest betydningsfulde fordele ved rullende forecast er:

  • Dynamisk og fleksibel med mulighed for at foretage ændringer midt på året.
  • Løbende opdateret og revideret for at afspejle faktiske resultater og ændringer i virksomheden.
  • Mere nøjagtige prognoser og bedre information til beslutningstagning.

Automatiseret og intelligent løsning til rullende forecast

Hos CogniTech anvender vi et af markedets bedste værktøjer til lige præcis rullende forecast, nemlig IBM Planning Analytics with Watson – og ’with Watson’ betyder netop, at der er indbygget særlige forecast features i løsningen, som kan fremskrive tal ud fra forskellige statistiske modeller samt give forklaringer på, hvordan det er beregnet. Løsningen kan også automatisk fremhæve eventuelle outliers, som måske har været forstyrrende på det overordnede billede. 

Derudover har løsningen også de gode gamle features, så man kan lave regneregler, der allokerer og fremskriver. Det er en fleksibel løsning, som giver mulighed for at have mange forskellige versioner, der kan sammenlignes på tværs og revideres efter behov. Løsningen sikrer fuldstændig gennemsigtighed, så alle brugere er klar over hvor tal og fremskrivninger kommer fra.

Læs mere om Planning Analytics with Watson

Kontakt os for mere information

Vil du gerne høre mere om, hvordan I kan komme godt i gang med rullende forecast, så kontakt os endelig eller book et uforpligtende inspirationsmøde.

Kontakt os

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Book et uforpligtende inspirationsmøde og bliv klogere på, hvordan I kan få løbende og dynamiske prognoser og indsigter, der ser ud over regnskabsåret.

Mødet vil handle om at blive klogere på din virksomhed og diskutere, hvordan I bedst kan nå jeres mål.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.