CogniTech logo i header

Cashflow

Bliv bedre til at forstå virksomhedens økonomiske situation og derved træffe mere informerede beslutninger, der kan gavne både vækst og sundhed.

Hvorfor er Cashflow vigtigt for virksomheden?

Det giver nok sig selv for langt de fleste, at en virksomhed skal bestræbe sig på at have flere indtægter end udgifter for at skabe overskud i forretningen. En forudsætning for dette er at have overblik og kontrol over virksomhedens pengestrøm.

Cashflow er et økonomisk term, der beskriver strømmen af ​​kontante midler ind og ud af en virksomhed eller organisation. Når man skal vurdere et selskab, er Cashflow vigtigt, fordi det giver indblik i virksomhedens evne til at skaffe midler til regninger, investeringer og tilbagebetaling af gæld. Det kan også give indsigt i den overordnede økonomiske sundhed og evne til at håndtere økonomiske udfordringer.

Hvis en virksomhed har et positivt Cashflow og overblik over indbetalinger og udbetalinger, er der bedre overskud til investeringer og vækst, og virksomheden vil også være bedre rustet til tider med økonomiske udfordringer. Derudover er Cashflow også kritisk i forbindelse med den interne styring.

Selvom virksomheden vil opleve mange fordele ved at have et godt overblik over cashflow og balance, er det stadigvæk områder, som ofte bliver overset ude i virksomhederne.

Fordelene ved Cashflow

Der er dog flere grunde til at begge dele burde stå højere på virksomhedens prioriteringsliste:

Likviditet

Cashflow er afgørende for virksomhedens evne til at fortsætte med at drive forretning. Et positivt Cashflow betyder, at virksomheden har penge nok til at betale sine regninger og investere i nye projekter, mens et negativt Cashflow kan føre til økonomiske problemer og endda konkurs.

Finansiering

Virksomheder med et positivt Cashflow har lettere ved at skaffe finansiering fra investorer eller långivere, da det viser, at de har en god økonomisk sundhed og en evne til at generere overskud.

Vækst

Et positivt Cashflow giver virksomheder mulighed for at investere i nye projekter og vækst, hvilket kan føre til øget indtjening og større markedsandele.

Fleksibilitet

Et positivt Cashflow giver virksomhederne fleksibilitet til at tilpasse sig ændringer i markedet eller eksterne forhold, som kan påvirke deres forretning.

Overlevelse

Uden tilstrækkelig Cashflow kan virksomhederne have svært ved at overleve i længere tid. Prioritering af Cashflow er derfor vigtigt for virksomhedens overlevelse og evne til at håndtere regninger og investeringer i fremtiden.

Fordelene ved en Cashflow model

En Cashflow model er et værktøj, der bruges til at forudsige, hvordan pengestrømmen bliver for en virksomhed i fremtiden.

Den kan bruges til at:

  • Vurdere om en virksomhed vil have tilstrækkelig likviditet til at betale regninger og fortsætte med at drive forretning.
  • Vurdere om der er behov for yderligere finansiering.
  • Planlægge og projektere fremtidige investeringer og finansielle beslutninger.
  • Bedømme virksomhedens økonomiske sundhed.
  • Vurdere det økonomiske potentiale i en investering.

Således kan en Cashflow model hjælpe virksomhederne med at forstå deres økonomiske situation bedre og træffe mere informerede beslutninger, der kan fremme vækst og sundhed i virksomheden.

Cashflow modeller kan være simple eller komplekse og tage mange former - fra enkelte regneark til avancerede finansielle modeller.

CogniTechs Cashflow Xcellerator

Hos CogniTech har vi udviklet en Cashflow - og Balance Xcellerator, som er integreret med Budget - og Forecast-modellerne og derfor sikrer sammenhæng mellem alle komponenterne.

Cashflow- og Balance Xcelleratoren er enkel at sætte op og bygger på mapning og parametre, hvilket betyder at der ikke er behov for egentlig udvikling i processen.

En virksomhed vil typisk vælge denne model for at sikre, at alle data altid er live og underlagt afstemning med rapporteringen. Denne model eliminerer black-box kodning, hvor hver Cashflow-konto er lavet af individuelle regler. Som slutbruger er det meget nemmere at ændre og forstå, hvorfor konti er kortlagt, som de er. Modellen er mindre kompleks end brugerdefinerede Cashflow-modeller, der bliver forældede, hvis dimensioner eller andre områder af organisationen ændres.

Kom godt i gang

CogniTech’s Xcelleratorer er en pakke af standard metoder, værktøjer og blueprints, som sikrer, at løsningen laves rigtigt og at nyeste “best practice” anvendes. Brugen af standard komponenter speeder implementeringstiden op, løfter kvaliteten og sparer tid hos såvel CogniTech som hos kunden, ved at ”genbruge” og automatisere.

Med CogniTechs Balance og Cashflow Xcellerator får du:

  • Likviditetsberegninger (pengestrømsopstillinger)
  • Balance- og driftsforskydninger
  • Betalingsprofiler

Vores mål med modellen er at effektivisere budget- og forecast processerne og hjælpe kunderne med at skabe overblik over både Balance og Cashflow.

Se hele vores Xcellerator katalog

Kontakt os

Kontakt os endelig for at høre mere eller book et uforpligtende inspirationsmøde med os via nedenstående formular.

Kontakt os

Book uforpligtende inspirationsmøde

Book et uforpligtende inspirationsmøde og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at forstå jeres økonomiske situation bedre og tage mere informerede beslutninger, der kan fremme virksomhedens vækst og sundhed.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.