CogniTech logo i header

Skab overblik og undgå unødvendige tab

Retail Loss Prevention handler for virksomheden om at gardere sig mod eventuelle tab forårsaget af tingskade, tyveri og bedrag. Det kan være tab af varer, forkert indtastning på kasseapparatet, og kunder eller medarbejdere, der stjæler. Undersøgelser viser faktisk at 0,4% af omsætningen forsvinder som følge af denne type svind og 1/3 af dette er overraskende nok medarbejdersvind. Det virker måske ikke umiddelbart som særlig meget, men omsætter man for store beløb, så vil det alligevel være noget, der kan mærkes på bundlinjen.

Udfordringen med Loss Prevention

Som nævnt forårsager svind et forholdsvis stort tab i omsætningen, og det kan mange gange være svært at vurdere, hvad der er bevidst snyd, og hvad der er ulykker. Ude i virksomhederne er der ofte af gode grunde mangel på overblik over hvor og hvordan det sker.

Sådan arbejder vi med Loss Prevention

Når vi starter på et Loss Prevention projekt, så identificerer vi i samarbejde med kunden, hvilke svind-muligheder der er – altså hvad er de typiske eller oplagte svind-årsager i lige præcis denne virksomhed, og så bliver de prædefineret.

Det kan for eksempel være om man sælger til sig selv med stor rabat, laver et prisopslag uden at registrere det i systemet osv. Ud fra disse udvalgte svind-muligheder oprettes der klynger ved at flagge de enkelte bonner med en afvigelsesscore og danne klyngerne ud fra hvordan bonnerne scorer og hvor meget de afviger fra normalen. På den måde vil systemet fremhæve de bonner, som skiller sig ud og potentielt kunne være snyd.

Den endelige løsning

Når et Loss Prevention projekt bliver taget i brug, kan en virksomhed meget lettere danne sig et overblik og der bliver mulighed for at se konkrete situationer. Når systemet fremhæver de afvigelser der er, kan de ansvarlige i virksomheden hurtigt klikke på den relevante bon og studere den nærmere eller endda afspille videosekvens fra det øjeblik, hvis det er noget, virksomheden har til rådighed.

Resultat

En Loss Prevention løsning vil give virksomheden et større indblik i, hvad der foregår i kassen. De kan også specifikt se om nogle medarbejdere out-performer i forhold til de resterende medarbejdere.

Selvom Loss Prevention hovedsageligt fokuserer på svind, så kan de resultater virksomheden får også sagtens vendes til en interesse for hvad der rent faktisk sker ved kassen. Bliver der for eksempel lavet mange fejl, er det lettere at identificere de specifikke situationer og måske viser det sig, at det er en helt anden problemstilling, der er tale om. Det kan være et system, der er for komplekst eller medarbejdere, der har fået for lidt uddannelse.

Uanset hvad får virksomheden mulighed for at identificere de problematiske områder, der eksisterer i forretningen.

___________

Metode: Unsupervised Learning

Teknik: Klusteranalyse | Anormally-detection

Platform: IBM SPSS | Cognos Analytics

    

Kom hurtigt i gang

CogniTech’s Xcelleratorer er en pakke af standard metoder, værktøjer og blueprints, som sikrer, at løsningen laves rigtigt og at nyeste best practice anvendes. Brugen af standard komponenter speeder implementeringstiden op, løfter kvaliteten og sparer tid hos såvel CogniTech som hos kunden, ved at ”genbruge” og automatisere.

CogniTechs Xcellerator til Retail Loss Prevention giver en række fordele.

Xcellerator til Retail Loss Prevention:

  • Automatisk analyse af kassetransaktioner
  • Identifikation af transaktionsmønstre
  • Fremhævelse af afvigende transaktioner
  • Automatiske BI-rapporter sendes til ansvarlige
  • Præsentation af resultater i Dashboard

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Book et uforpligtende møde med os, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan Retail Loss Prevention kan skabe værdi for jeres virksomhed.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.