CogniTech logo i header
Banner FPA

Financial Planning & Analysis

FP&A i praksis

FP&A dækker over forskellige metoder, processer og systemer til at håndtere og monitorere en virksomheds performance.

CogniTech arbejder med mange aktiviteter inden for FP&A, som alle er centrale omdrejningspunkter for den datadrevne virksomhed.

En FP&A løsning dækker blandt andet over aktiviteter som:

I dag indeholder løsningerne også prædikative modeller baseret på Machine Learning og AI.

Høj kvalitet og hurtige resultater

Hos CogniTech har vi bygget Xcelleratorer, som er 50-80% færdige løsninger baseret på 'best practice' fra mere end 100 implementeringer.

Vi har Xcelleratorer inden for de fleste af vores FP&A aktiviteter.

Se vores Xcellerator katalog

Hvorfor investere i en FP&A løsning?

Noget af det mest værdiskabende for en virksomhed, der anvender en FP&A løsning er, at finans- og økonomiafdelingen kan reducere den tid, der bliver brugt på at indsamle, analysere og berige data. Det frigiver automatisk en masse tid, som i stedet kan anvendes på værdiskabende aktiviteter.

Virksomheder bliver samtidig i stand til at:

 • Producere relevant information til tiden
 • Øge standardisering og automatisering af processer
 • Eliminere afhængigheden af regneark
 • Gøre den finansielle information mere synlig
 • Skabe overblik og reducere risici
 • Frigøre tid til analyse

En FP&A løsning gavner virksomheder på mange måder

Den giver klare forretningsmål

 • Den største fordel ved FP&A er, at det giver virksomheden mulighed for at have klare forretningsmål. Når der er en god forståelse for, hvilke penge, der er til rådighed samt hvor mange, der kan forventes, er det nemt at sætte specifikke mål for forskellige perioder. Selvom alt måske ikke altid går som planlagt, er det godt at have et scenarie og derigennem forberede sig på potentielle risici. Med sund økonomisk planlægning har virksomheder bedre forudsætninger for at nå deres mål.

Den hjælper med at administrere Cash Flow

 • Flere områder inden for FP&A hjælper med at administrere et effektivt Cashflow. Det vil give virksomhederne mulighed for at vide, hvor stor kassebeholdningen vil være i en given periode. Der vil derudover være en konkret plan for, hvordan de vil bruge pengene. Budgettering er en del af processen, hvilket er med til at sikre, at de almindelige udgifter, som er en del af virksomhedens drift, kan betales. Uventede omkostninger kan også altid betales, når der er god kontantstyring.

Den giver bedre allokering

 • En anden fordel ved FP&A er, at virksomhederne får mulighed for at allokere deres midler på en bedre måde. Er der solid planlægning baseret på information fra flere afdelinger er det ofte nemmere at give penge til forskellige formål på et mere rationelt grundlag. En ekstra bonus er, at det vil være en fremragende øvelse for virksomhedens forretningsenheder i form af at prioritere deres projekter og gennemføre dem med succes.

Den reducerer omkostninger

 • Som en del af økonomistyringsprocessen indgår omkostningsreduktion. Hver virksomhed kigger selvfølgelig på, hvordan de kan reducere omkostningerne bedst muligt. En glimrende metode er at analysere tidligere investeringer samt deres afkast. For at virksomheden kan drage fordel af denne metode skal det være en del af den økonomiske planlægning.

Den forudsiger uventede hændelser

 • Enhver virksomhed skal forberede sig på uventede hændelser. Selvom det er umuligt at forudsige alting nøjagtigt, så hjælper moderne metoder som analyse alligevel, når virksomheder skal forberede sig på fremtidige trusler. FP&A er en god mulighed for at se nærmere på disse og forberede sig på at overvinde mulige risici – eller berede sig på et potentielt tab.

Den hjælper i krisesituationer

 • En krise er en uforudsigelig situation, som virksomheder sjældent har mulighed for at forberede sig på. De virksomheder, som har en robust plan og scenarier, har lettere ved at administrere situationen end dem, der skal starte fra bunden og ikke har forberedt sig på hvad der kan komme.

Den gør det lettere at samle midler

 • FP&A kan også være behjælpelig, hvis en virksomhed skal søge om midler. Det kan både være en ny virksomhed på udkig efter en investor eller en virksomhed, der har brug for flere midler til udvidelse. Uanset hvilken situation virksomheden står i, er det en god idé at have en konkret plan for, hvad pengene skal bruges til, da det øger chancerne for en god investering.

Den sikrer gennemsigtighed

 • FP&A er en måde for virksomheden at sikre gennemsigtighed. Det er en ny tanke, at medarbejderne skal vide, hvordan virksomheden bruger sine penge, og et område, som mange allerede har taget til sig. Gennemsigtighed vil give medarbejderne indsigt og sikkerhed i at vide, at virksomheden er på rette vej, og at de derfor ikke behøver at bekymre sig om deres fremtid.

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan de løsninger vi arbejder med kan understøtte jeres forretning, så book endelig et uforpligtende møde med os.

Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.

Tag direkte kontakt til en af vores eksperter