CogniTech logo i header

Data Governance

Data governance er den overordnede forvaltning og styring af data i en organisation. Det indebærer etablering af politikker, procedurer og standarder for at sikre, at data håndteres på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivning, interne retningslinjer og bedste praksis.

Data governance er en essentiel komponent i moderne virksomhedsledelse, fordi det sikrer datakvalitet, integritet og sikkerhed. I en tid, hvor data bliver stadig mere central for strategisk beslutningstagning og forretningsoptimering, bliver det afgørende at have klare og effektive governance-rammer på plads. Uden data governance risikerer virksomhederne at miste overblikket over deres dataaktiver, hvilket kan føre til ineffektivitet, overtrædelse af regulativer og potentielle databrud. Derfor er data governance et kritisk emne for virksomheder, der ønsker at maksimere værdien af deres data og samtidig minimere risici.

Data Governance vs. Data Management

Omfanget af data management er bredere end data governance. Data management kan defineres som det at indsamle, behandle, sikre og opbevare en organisations data, som derefter anvendes til strategisk beslutningstagning for at forbedre forretningsresultaterne. Mens dette også omfatter data governance, inkluderer det andre områder af datalivscyklussen såsom databehandling, datalagring og datasikkerhed. Da disse andre områder af data management også kan påvirke data governance, skal disse teams samarbejde for at gennemføre en data governance-strategi.

Et data governance-team kan for eksempel identificere fælles træk på tværs af forskellige datasæt, men hvis de ønsker at integrere dem, skal de samarbejde med et data management-team for at definere datamodellen og dataarkitekturen, der muliggør disse forbindelser. Et andet eksempel kan omfatte dataadgang, hvor et data governance-team kan fastsætte politikker for dataadgang til specifikke datatyper (f.eks. personligt identificerbare oplysninger), men et data management-team vil enten give direkte adgang eller etablere mekanismerne til at give denne adgang (f.eks. udnytte internt definerede brugerroller til at godkende adgang).

Fordele ved Data Governance

Implementeringen af en data governance-ramme kan øge værdien af data i virksomheden. Da data governance hjælper med at forbedre den overordnede datanøjagtighed, påvirker det også resultater, der er baseret på disse data. Det kan variere fra mere simple daglige forretningsbeslutninger til mere komplekse automatiseringsinitiativer.

Andre fordele inkluderer:

Fælles dataforståelse

Begrænset dataadgang på tværs af en organisation kan begrænse innovation og skabe afhængigheder af fageksperter i de forskellige forretningsprocesser. Data governance-praksis bringer tværfunktionelle teams sammen og skaber en fælles forståelse af data på tværs af systemer. Denne fælles forståelse kan derefter manifestere sig gennem datastandarder, hvor datadefinitioner og metadata dokumenteres på et centralt sted, såsom i et datakatalog. Denne dokumentation bliver derefter grundlaget for selvbetjeningsløsninger, såsom API'er, der muliggør konsistente data og adgang på tværs af organisationen.

Bedre sikkerhed, databeskyttelse og overholdelse

Data governance-politikker sikrer, at virksomheden kan opfylde myndighedskravene vedrørende følsomme data og privatliv. Overtrædelse af disse lovkrav kan resultere i dyre bøder og offentlig modreaktion. For at undgå dette anvender virksomheder data governance-værktøjer til at opsætte sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer databrud og misbrug af data.

Højere datakvalitet

Data governance sikrer dataintegritet, nøjagtighed og konsistens. Korrekte og relevante data gør det muligt for virksomheder at forstå deres arbejdsprocesser og kunder bedre samt at optimere deres samlede forretningspræstation. Er der fejl i præstationsmålinger kan en virksomhed fejlagtigt blive ført i den forkerte retning, men data governance-værktøjer kan løse potentielle unøjagtigheder. Datasporing kan for eksempel hjælpe dataejere med at spore data gennem dets livscyklus, hvilket inkluderer enhver kildeinformation eller datatransformation, der er blevet anvendt under eventuelle ETL- eller ELT-processer. Det muliggør en tæt inspektion af årsagen til eventuelle datafejl.

Fremme dataanalyse

Kvalitetsdata danner grundlaget for mere avancerede dataanalyse- og datavidenskabsinitiativer. Det kan inkludere business intelligence-rapportering eller mere komplekse prædiktive maskinlæringsprojekter. Disse kan kun prioriteres, når hovedinteressenterne stoler på de underliggende data – hvis ikke vil de aldrig blive adopteret.

Udfordringer på vejen mod succes

Selvom fordelene ved data governance er tydelige, møder data governance-initiativer ofte mange udfordringer på vejen mod succes.

Nogle af disse udfordringer inkluderer:

Organisatorisk tilpasning

I begyndelsen af et data governance-program vil en af de største udfordringer være at ensrette interessenter på tværs af organisationen, så de er enige om, hvad de vigtigste dataaktiver er, og hvad deres respektive definitioner og formater skal være. Reguleringspolitikker kan give en vis struktur i samtaler omkring kundedata, men det kan være sværere at blive enige om andre datasæt, der falder under master data management (MDM), såsom mere produktspecifikke data.

Manglende sponsorering på alle niveauer

Gode data governance-programmer kræver generelt sponsorering på to niveauer – ledelsesniveau og det individuelle medarbejderniveau. Chief Data Officers (CDO'er) og dataansvarlige er afgørende i kommunikationen og prioriteringen af data governance inden for en organisation. CDO’en kan give tilsyn og håndhæve ansvarlighed på tværs af datateams for at sikre, at data governance-politikker adopteres. Dataansvarlige kan hjælpe med at fremme bevidstheden om disse politikker til dataproducenter og dataforbrugere for at opmuntre til overholdelse på tværs af organisationen.

Relevant dataarkitektur og processer

Uden de rigtige værktøjer og en solid dataarkitektur vil virksomheder have svært ved at implementere et effektivt data governance-program. Teams kan for eksempel opdage overflødige data på tværs af forskellige funktioner, men her er det op til dataarkitekterne at udvikle passende datamodeller og dataarkitekturer for at flette og integrere data på tværs af lagringssystemer. Teams kan også have behov for at anvende et datakatalog for at skabe en fortegnelse over dataaktiver på tværs af en organisation, eller hvis de allerede har en, kan de have brug for at etablere en proces for metadatahåndtering, som sikrer, at de underliggende data er relevante og opdaterede.

Udnyt data som strategisk ressource

Data governance er afgørende for enhver virksomhed, der ønsker at udnytte data som en strategisk ressource og sikre overholdelse af lovgivning og interne retningslinjer. Gennem effektive data governance-rammer kan virksomheder opnå højere datakvalitet, bedre sikkerhed og øgede datakompetencer, hvilket fører til mere informerede beslutninger og øget forretningsværdi. Udfordringerne ved implementering af data governance kan være betydelige, men med den rette tilgang og samarbejde på tværs af organisationen er fordelene uomtvistelige.

Kontakt os

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan din virksomhed kan drage fordel af data governance, og hvordan vi kan hjælpe dig med at implementere de nødvendige værktøjer og processer, er du velkommen til at kontakte os for mere information. Vi står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at tage det næste skridt mod bedre datastyring.

Kontakt os

Du kan også booke et uforpligtende inspirationsmøde via vores online formular. Mødet er som udgangspunkt online og tager typisk omkring 45 minutter.