CogniTech logo i header

Løbende opdatering og tilpasning af budget

Nukissiorfiit er Grønlands forsyningsselskab og ansvarlig for at levere el, vand og varme til størstedelen af forbrugerne i Grønland. 72% af Nukissiorfiits energiproduktion er baseret på vedvarende energi, og målet er at konvertere til 100 % vedvarende energi inden 2030.

For at realisere målet var det nødvendigt med mere pålidelige og præcise økonomiske prognoser. Sammen med CogniTech har Nukissiorfiit udviklet en budgetløsning baseret på kunstig intelligens, som gør det både hurtigere og mere præcist at lægge budget.

 

 

Rivende udvikling kræver overblik

Energisektoren ændrer sig markant i disse år. Forude venter store investeringer, som kræver robuste beslutningsgrundlag for at minimere risici. Nukissiorfiit er en visionær virksomhed og en frontløber i denne udvikling, men de befandt sig i en situation, hvor det var svært for dem at se, hvor økonomien var på vej hen. Det var særligt i forbindelse med selskabets likviditet at det store overblik manglede.

”Når vi lagde et budget, så var det forældet dagen efter, at vi havde lagt det”. Claus Andersen-Aagaard | Daværende CFO

Nukissiorfiit brugte lang tid på at lægge budgetter og involverede hver gang 70 medarbejdere. Det var blandt andre maskinmestre, VVS ‘er og elektrikere, der skulle bruge tid på at sidde og forudse deres budgetter. Det gav ikke altid de bedste resultater, da de medarbejdere, som sad med opgaven langt hellere ville bruge deres tid på noget andet.

For at fritage medarbejderne fra opgaven og få mere præcise resultater, ønskede den daværende CFO, Claus Andersen-Aagaard, i stedet at forsøge at få en computermodel til at forudse tingene.

Når det ikke er nogens yndlingsopgave, så er det ikke altid, at man får så godt et produkt ud af det. Kvaliteten, den kunne godt være højere.

Claus Andersen-Aagaard

Daværende CFO

Det prædiktive budget

Da projektet startede, var en af forudsætningerne, at Nukissiorfiit skulle være i stand til at lægge et mere præcist budget med færre aktive budgetbrugere. For at opnå det, blev processen ændret, så året startede med et ankerbudget, og hver måned blev der så udarbejdet et rolling forecast.

Det første skridt på vejen mod det prædiktive budget var først at skabe et anker ud fra et realistisk budget, der var baseret på de seneste data. For Nukissiorfiit handlede det blandt andet om at finde de faktorer, der kunne indarbejdes. I modellen blev der blev blandt andet inddraget vejrdata fra de sidst 4 år. Antal fjernaflæste målere blev estimeret på baggrund af befolkningsprognoser og dermed kunne det give et estimat for, hvordan el-, varme- og vand-omsætning fremadrettet vil se ud. Derudover blev der inddraget historik til estimering af omkostninger, herunder hvordan omkostningerne blev fordelt i løbet af året.

Budgetprocessen håndteres i dag af 7 distriktschefer og 2 controllere fra økonomiafdelingen. Men de 70 budgetansvarlige får stadig budget og budgetafvigelser. Nu er det bare fra BI løsningen baseret på Cognos Analytics i stedet for fra budgetløsningen. Så de 70 medarbej­dere slipper for at lave forecast, men har stadig den fulde information at styre efter.

Derfor er løsningen en kombination af Planning Analytics, Cognos Analytics og en prædikativ model, som er med til at gøre det let og overskueligt. Rapporterne er skræddersyede til at understrege de vigtigste afvigelser. Det gør, at brugerne med det samme kan se, hvilke områder, der kræver deres opmærksomhed. Derudover har der været særligt fokus på at lave brugervenlige rapporter, der giver overblik, og ikke bare bombarderer brugeren med en masse tal. Det betyder, at der kommer fokus på de sidste og vigtige 5 % i stedet for de 95 %, som typisk bare er historiske tal og ”business-as-usual”.

På den måde gik vi fra 70 mennesker, der var involverede og helt ned til 10, og resultatet er også blevet derefter – kvaliteten den er blevet meget, meget højere. Vi har virkelig skabt noget, som er værdiskabende kvalitet. Det er fedt!

Claus Andersen-Aagaard

Daværende CFO

*Claus Andersen-Aagaard var CFO i Nukissiorfiit i fire år, fra august 2017 til august 2021.

Gamification

Der er også kommet et element af gamification i løsningen, hvilket betyder, at der er indbygget motiverende smileys undervejs, som guider brugerne og indikerer, hvor langt de er i processen. Derudover sammenligner Cognos Analytics løbende de forskellige afdelinger og distriktschefer for at sætte lidt gang i den interne konkurrenceånd.

Den fremtidige udvikling

Efter halvandet år er brugerne hos Nukissiorfiit meget tilfredse, da det er blevet lettere for dem at lægge budget – de bruger mindre tid og oplever færre fejl.

I dag arbejder Nukissiorfiit med realistiske budgetter, der løbende opdateres og tilpasses omstændighederne i den virkelige verden.

Succeskriteriet for mig, var at vi fik et næsten live update på vores økonomi, så vi kunne se, hvor vi var på vej hen – særligt i forhold til vores likviditetsstyring.

Claus Andersen-Aagaard

Daværende CFO

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Book et uforpligtende inspirationsmøde til en snak om, hvordan I kan spare tid i budgetprocessen og samtidig få et mere nøjagtigt resultat.

Et stærkt team

Vi har haft et erfarent og bredt team på Nukissiorfiit-projektet da det har spredt sig over flere produkter og krævet forskellige løsninger.

Anders Kramer Knudsen er CogniTechs Data Scientist, og er vores AI ansvarlige.

René Kent Nielsen har stået for Business Intelligence delen af projektet.

Kai Ettrup har mange års erfaring med Performance Management og Planning Analytics og har arbejdet tæt sammen med resten af teamet som ansvarlig for den del.