CogniTech logo i header

Få overblik over dine leverandørbonusser

Langt de fleste virksomheder har bonusaftaler med kunder og/eller leverandører, som ofte baseres på forudsætninger om købsvolumen og vækst. Bonusindtægter og -udgifter kan udgøre betydelige beløb og for nogle virksomheder være helt afgørende for virksomhedens succes.

Optimal udnyttelse af aftalerne kan derfor være en rigtig god investering.

Men hvordan får man mest ud af bonusaftalerne i en virksomhed med mange forskellige aftaler? Det har vi et godt bud på. Hvis du vil vide mere, så læs videre her.

De typiske udfordringer omkring leverandørbonusser er:

Manglende overblik

Virksomheden kan have rigtigt mange- og forskellige bonusaftaler; i hundrede vis er ikke unormalt. Det kan derfor være en udfordring, for ikke at nævne tidskrævende, at skulle bevare overblikket over dem alle sammen og sikre at man får de bonusser man er berettiget til og samtidig lever op til det man skal indenfor en given periode.

Manuelle processer og usikkerhed i rapportering

Leverandørbonusser kan ofte også være en udfordring for økonomiafdelingen i forbindelse med at få periodiseret og hensat korrekt til de bonusser, man forventer at modtage. For har man egentlig styr på alle bonusser og kan man regne med at leverandørerne betaler det de er berettiget til – for hvis virksomheden ikke selv har styr på det, kan den så forvente, at leverandøren har?

Bonusaftaler udnyttes ikke optimalt

En anden udfordring er at sikre, at virksomheden bruger sine bonusser optimalt. Får virksomheden den fulde værdi af bonusaftalen? Når virksomheden manuelt skal holde styr på den nødvendige information, så kan det være svært at overskue om virksomheden får nok ud af aftalen, om det ville give mening at købe ekstra ind til lageret for at opnå ekstra bonus, eller om det tværtimod er mest fordelagtigt at købe hos forskellige leverandører.

7 millioner i manglende bonusudbetalinger

Det var præcis på grund af de ovennævnte udfordringer, at vi fik en henvendelse fra en kunde, som gerne ville sætte gang i et pilotprojekt omkring leverandørbonusser. Kunden følte ikke, at de havde et fyldestgørende overblik over deres 500 leverandøraftaler, og af den grund var de bange for, at de overlod for meget til leverandørerne, for hvem det nok ikke var første prioritet at holde styr på udestående bonusser.

Inden opstart fik vi sammen med kunden dannet os et overblik over, hvordan deres proces så ud. Hvad var deres største udfordringer og hvilket behov havde de.

Derefter startede vi projektet op med at udvælge repræsentative leverandører samt udvalgte indkøbsansvarlige, som i første omgang skulle inkluderes i et pilotprojekt. Indkøbsansvarlige og leverandører blev løbende kørt på i faser, og vi afholdt interne møder for at introducere modellen og opgaven samt sikre, at alle implicerede var bevidste om, hvor deres ansvar lå.

På grund af den store mængde leverandøraftaler, blev en studentermedhjælper ansvarlig for at gennemgå de 500 aftaler og indtaste dem i modellen før de indkøbsansvarlige blev ”lukket ind”.

Vi sørgede selvfølgelige for at yde støtte til dem, hvis de havde behov for det, og fik løbende opskaleret til at inkludere hele forretningen.

Resultat

Efter projektet fik kunden et meget bedre overblik over deres leverandøraftaler. Faktisk fik de efter kun 3 måneder identificeret manglende bonusudbetalinger fra leverandører på mere end 7 millioner kroner.

Derudover er de nu i stand til at lave månedlige automatiske rapporter til de indkøbsansvarlige og central økonomi. Faktisk er der alene i central økonomi blevet frigivet en halv ressource, som kan bruges til andre opgaver, og i indkøbsafdelingen er de automatiske rapporter en kæmpe hjælp. Hvor de før manuelt skulle sidde og trække data ud på de 500 leverandøraftaler, er det hele nu automatiseret.

Næste skridt

Kunden er kommet langt og har fået dækket deres oprindelige behov. Kunden vil dog alligevel gerne videre. Derfor er næste – og sidste – fase at komme i gang med at lave simuleringer i systemet. Det betyder, at kunden bliver i stand til at lave simuleringer på de nye aftaler, der kommer ind, for at sikre at de rent faktisk er bedre end de gamle. På den måde kan virksomheden sikre at den hele tiden får de mest fordelagtige aftaler.

 

Kontakt os

Hvis I også gerne vil have bedre overblik over jeres leverandøraftaler, så må I endelig kontakte os. Vi kommer også gerne forbi og laver en uforpligtende demo hos jer.

Kontakt os