CogniTech logo i header

SQL server tjek i praksis

Når vi hos CogniTech laver et SQL server tjek, så er formålet at sikre, at serveren på ethvert givet tidspunkt leverer så tæt på sin optimale ydelse som muligt - under de givne forudsætninger [Continued Server Readiness Level TM]

Et SQL server tjek kan både være et hurtigt overblik af SQL-serveren eller en dybere analyse - det er helt op til den enkelte kunde og serverens status.

For at sidestille det med noget, vi alle sammen kan forholde os til, så kan det sammenlignes med regelmæssigt at køre bilen til service. Bliver din bil jævnligt undersøgt og evalueret, så undgår du også ofte store fejl og pludselige nedbrud. Kommer din bil derimod aldrig på værksted, sparer du selvfølgelig de løbende udgifter, men til gengæld vil risikoen for pludselige nedbrud, forsinkelser og uforudsete udgifter ligge og drille i baghovedet.
Tanken om at den i værste fald slet ikke kan køre, kan vi i hvert fald godt forestille os konsekvensen af.

Det praktiske kundeeksempel

Efter at vi havde kontaktet en dansk produktionsvirksomhed, ville de gerne have et SQL-server tjek – en status på serverens her-og-nu situation og en ekspertevaluering af deres SQL-server, som til dagligt hørte ind under deres eksterne ERP-leverandørs ansvarsområde.

Vores ekspert tjekkede serveren og analyserede efterfølgende de opsamlede data, som han samlede i en afsluttende rapport / konklusion til kunden. Rapporten indeholdt de issues, der blev fundet – i prioriteret rækkefølge, samt en konkret handlingsplan.

Da kundens ellers faste leverandør kort tid efter tog orlov, kontaktede kunden os og bad os om at holde øje med serveren i den periode – et vaskeægte SQL-server-vikariat. I stedet for den sædvanlige – mere passive – observation, foreslog vi i stedet ugentlige proaktive tjek - 2,5-3 timer om ugen, hvilket kunden var helt med på.

I perioden for vikariatet fik kunden en SQL-server, der gik fra konstant at have lidt småproblemer til at køre uden problemer med højere ydelse og mere sikker drift.

De tidligere fejl og mangler og typiske udsving i performance forsvandt i takt med at vi mere regelmæssigt foretog tjek af serveren. Der blev i processen fundet både små og store issues, der kunne tunes eller som skulle ændres og som i enkelte tilfælde krævede omkonfigurering af dele af SQL-serveren.

Kundens faste leverandør er nu tilbage igen og vi har sørget for en smidig overgang, hvor de nu kan fortsætte en løbende og gnidningsfri drift. 

Indholdet af et SQL-server tjek

 • Trykprøvning af SQL-serverens umiddelbare tilstand
  • Hvordan har den det?
  • Kan vi forvente at den kører i morgen?
 • Evaluering af Continued Server Readiness Level TM 
  • På en lang række praktiske kvalitetsparametre evaluerer vi i hvor høj grad serveren regelmæssigt ’passes’ som den bør passes, så den leverer optimalt.
 • Evaluering af installationen i forhold til en best practice tilgang
  • Er der steder, hvor måden SQL-serveren er installeret på, har en negativ effekt på driften?
 • Evaluering af sikkerhed
  • Hvem har adgang til hvad og på hvilket niveau? Fokus på hvem der måske kan for meget.
 • Evaluering af Disaster Recovery 
  • Fokus på om serveren kan risikere datatab ved nedbrud, og hvad der kan gøres for at minimere dette
  • Hvor ofte tages der eks backup af serveren i forhold til den måde data gemmes i databaserne og transaktionslogfiler?
 • Evaluering af Query execution – helt konkret en top-10 query liste ud fra forbrug af CPU, Memory, Diskforbrug mm.
  • Er der forespørgsler, der kører og tager flere ressourcer end de burde, eller som ikke får nok ressourcer til overhovedet at køre optimalt?

Et SQL-server tjek tager omkring 1 time at afvikle, og derudover tager det 1-3 timer at evaluere de opsamlede data før en konkluderende rapport kan leveres mundtligt til kunden.

Konklusionen er en gennemgang af de issues der er fundet, samt en færdig plan med punkter, der kan handles direkte på. Konklusionen bliver typisk gennemgået på et online møde af op til en times varighed hvor der gives overlevering på ovenstående. Overlevering kan se direkte til kunden og/eller direkte til kundens hosting partner/IT leverandør. Vi arbejder smidigt med alle parter for kundens bedste.

Nogle issues vil resultere i mindre ting, som kunden selv kan klare. Andre issues vil være større og mere komplicerede, og det hjælper vi selvfølgelig gerne kunden med at få styr på.

SQL-server tjekket kan med fordel sammensættes i en model, hvor vi udfører denne service regelmæssigt med en forudbestemt frekvens. Det ser vi typisk de steder hvor SQL-serverne har en absolut mission critical rolle i virksomheden på en måde der ikke giver plads til at tage sig af problemerne efter de er opstået, men hvor virksomheden gerne ser at kritiske problemer findes og elimineres i en proaktiv proces.

Det kan også være at virksomheden ikke har en SQL-server certificeret DBA ansat, og systemadministratoren ser en både tidsbesparende og kompetencemæssig værdi i muligheden for praktisk, kvalitativ sparring. Det kan også være som en decideret ferie-/orlovsservice, hvor vi for eksempel hver uge, hver 14.dag eller hver måned evaluerer virksomhedens SQL-servere og i tilfælde af at det er aftalt ser til at de ting der dukker op bliver rettet, tilbagemeldt og dokumenteret.

SQL-server tjek hos jer

Er I udfordret på jeres SQL-server performance eller har I ikke de interne ressourcer til at varetage de regelmæssige tjek, så kontakt os endelig.

Vi kan hjælpe jer på lige præcis de præmisser og det niveau, der passer jer bedst.

Kontakt os for at høre mere