CogniTech logo i header

Database Performance tuning

Hos CogniTech oplever vi, hos nogle af vores kunder, et øget fokus på brugeroplevelsen af forretningssystemer. Det er både hvad angår deres interne medarbejderes effektivitet, men også deres kunders oplevelse, når de interagerer med kundevendte løsninger. Oplevelsen dækker over alt fra driftsforstyrrelser, log-in besvær og svartider.

For at kunne hjælpe vores kunder med at sikre høj oppetid og fordelagtige svartider på deres forretningssystemer, og derigennem forbedre både effektiviteten samt medarbejder- og kundetilfredsheden, har vi hos Cognitech oprustet på området.

Fremadrettet tilbyder vi derfor vores kunder en række services, der kan lokalisere årsager til driftsforstyrrelser og/eller sløve svartider, så vi hurtigere kan udbedre disse.

Performance overvågning med alarmer

Ved overvågning af kritiske database servere, sikres en løbende føling med driftsstabilitet og svartider på de mest kritiske forretningssystemer. Overvågningen kan sende alarmer til kundens interne IT-drift og/eller vores supportfunktion, når specifikke tærskelværdier overgås, så der hurtigt kan tages hånd om udfordringen.

Ad-hoc service

Vores viden på området kan også bruges til at lokalisere forbedringsmuligheder på kritiske forretningssystemer der opleves ustabile og/eller leverer dårlige svartider.

Ikke kun Microsoft SQL

I Cognitech har vi erfarne database specialister på MS SQL, Oracle Db og IBM DB2. Så næsten uanset hvilken database der er hjertet i jeres forretningssystemer, kan vi hjælpe jer til højere driftsstabilitet og hurtigere svartider – til gavn for både medarbejdere og kunder.