CogniTech logo i header

Når regnearket ikke længere rækker

I takt med at din virksomhed genererer flere og flere data, knopskyder regnearkene i økonomiafdelingen. Den månedlige rapportering er efterhånden blevet en meget tidskrævende opgave, og samtidig efterspørger forretningen hyppigere rapportering for bedre at kunne være på forkant med det, der sker i alle afdelinger i virksomheden.

Regnearket har været omdrejningspunktet for jeres rapportering. Men det er blevet for ressourcekrævende for jer at indtaste data, og risikoen for at formlerne er fejlbehæftede er blevet for høj. Kompleksiteten i data gør, at det kun er ganske få personer i virksomheden, der kan jonglere med de mange regneark, og det sætter jer i en sårbar situation ved sygdom og ferie.

Men den altoverskyggende udfordring for jer er dog, at regnearket ikke kan rapportere på realtidsdata og ikke kan finde flerdimensionelle sammenhænge i data. Det betyder, at I ikke ved, hvordan tallene bevæger sig fra dag til dag – fra time til time.

Retvisende rapportering og analyse i realtid

I er vokset ud af regnearket og har behov for en automatiseret og standardiseret løsning, til rapportering og analyse, der renser og skaber mønstre i virksomhedens data, visualiserer tal og analyser i dashboards/rapporter og viser jer, hvor forretningen er lige nu – og forudsiger hvor den er i morgen.

IBM Cognos Analytics kan skaleres til alle virksomheder uanset størrelse. Derfor afhænger jeres valg ikke af, hvor mange medarbejdere I er, men hvor komplekse jeres rapporterings- og analysebehov er.

IBM Cognos Analytics skaber værdi for jer, hvis I ønsker at:

Rense alle stamdata, så alle beregninger er troværdige.

Dele jeres rapporteringsindsigt via e-mail, Teams, apps eller portaler.

Gøre jer personuafhængig af regnearket og i stedet automatisere og standardisere rapportering og analyse.

Få et visuelt overblik over hele forretningens performance i realtid med lynhurtige dashboards.

Være på forkant med forretningens udvikling ved hjælp af AI, der finder hidtil usete mønstre i data.

Få styr på data governance og GDPR, da alt logges i portalen, og man nemt kan finde årsag til eventuel misligeholdelse af sikkerhedsregler.

Anvende jeres medarbejderressourcer intelligent - frem for manuelttastearbejde og rapportering.

Vi hjælper dig

Hos CogniTech fokuserer vi udelukkende på IBM Cognos Analytics, hvilket betyder, at vi er 100 % specialiserede i produktet.

Vi har arbejdet med og udviklet vores kompetencer gennem adskillige år, hvilket gør os i stand til at hjælpe dig med dine forretningsmæssige udfordringer. Vi kan uden tøven kalde os eksperter inden for IBM Cognos Analytics og vi kan sørge for, at I får lige præcis den løsning I har behov for. Vi er desuden IBM Guld Partner.

Fakta om IBM Cognos Analytics

En alt-i-én løsning

IBM Cognos Analytics er en alt-i-én-løsning, hvilket betyder, at den dækker alle udfordringer og behov inden for Business Intelligence på tværs af virksomheder og brancher.

Konkurrencedygtig i pris

IBM Cognos Analytics er konkurrencedygtig i pris, selvom I kun er få medarbejdere. Den billigste licens koster 70 kr. om måneden per bruger.

Alt dækkes af licensen

IBM Cognos Analytics licensen dækker alt. I skal derfor ikke ud at fortage fordyrende licenskøb, hvis I ønsker at tage ekstra funktionalitet i brug.

Nemt og intuitivt at arbejde i

IBM Cognos Analytics er et standardprodukt, der er nemt og intuitivt at arbejde i, hvilket sparer jer for konsulent kroner på kodning eller tilretninger.

Nem implementering

IBM Cognos Analytics kan implementeres on premise, i skyen (uanset udbyder), på IBM Cloud Pak® for Data eller i en hybridløsning.