CogniTech logo i header

Indkøbsanalyse i Cognos Exploration

Indkøbsanalyse er en proces, hvor en virksomhed undersøger og analyserer indkøbsaktiviteter for at opnå indsigt i, hvordan den kan forbedre sine indkøbsprocesser, opnå større besparelser og reducere risiciene.

Uforudsigelighed i indkøbsprocessen

I de sidste år har der været stor usikkerhed i markedet på grund af store globale trusler som Corona, naturkatastrofer og krigen i Ukraine. Disse eksterne faktorer påvirker mange virksomheder, og en af de største udfordringer er den uforudsigelighed, der følger med – en uforudsigelighed som kan være nærmest umulig for virksomhederne at gennemskue og planlægge efter.

Et praktisk kundeeksempel med Cognos Exploration

Det var også en af grundene til, at vi blev kontaktet af en industrivirksomhed, som netop oplevede en stor usikkerhed i deres forretning. Kunden køber mange forskellige råvarer ind, som forarbejdes til et produkt, som kunden så videresælger.

Som så mange andre oplevede kunden en enorm usikkerhed i forbindelse med deres råvare indkøb. Hvor de tidligere kunne forudse priser og leveringstid, stod de nu pludselig i en situation, hvor det blev meget sværere og hele forretningen blev uforudsigelig. Det blev svært at forudse, hvad hver enkelt råvarer kom til at koste, hvilket resulterede i, at det endelige produkt blev svær at prisfastsætte.

Vi blev enige med kunden om at teste indkøbsområdet i Cognos Exploration, for at se om den kunne finde ud af, hvad der påvirkede hver enkelt råvarer og identificere trends og mønstre, som kunden ikke selv var i stand til at finde.

Det Cognos Exploration er i stand til er at gøre er ved hjælp af kunstig intelligens at dykke ned i hvert enkelt datasæt – for hver enkelt råvare – og lede efter trends, mønstre og afvigelser, som kunden er interesseret i at finde på udvalgte råvarer.

Dyk dybere ned med Cognos Exploration

Cognos Exploration dykker ned og kigger på hvert enkelt produkt:

  • Hvor tit har vi købt det?
  • Hvad har det kostet?
  • Hvad har udviklingen i pris været?
  • Hvor lang leveringstid er der på hvert enkelt produkt?
  • Hvordan har leveringstiden ændret sig over tid?
  • Hvorfor eskalerer det?
  • Hvad er prognoserne for fremtidige indkøbspriser

Modellerne i Cognos Exploration

"What drives?" er en model i Cognos Exploration, som undersøger hver specifik råvare/produkt og leder efter påvirkninger. Hvad påvirker indkøb af denne specifikke råvare mest og hvad påvirker mindst?

De parametre, der påvirker mest, undersøger vi nærmere for at se, hvordan det parameter præcist har udviklet sig, og hvordan det fortsat vil udvikle.

Cognos Exploration anvender viden fra "What drives"-modellen til at lave prognoser for at skabe et samlet overblik over alle udvalgte råvarer samt kommer med forudsigelser for den kommende tid.

Hvis udviklingen har været sådan her - hvordan vil det så se ud fremadrettet?

 

IBM Cognos Exploration laver altså automatisk analyse af alle parametre på tværs af alle råvarer og identificerer de områder, der har en direkte påvirkning på kundens forretning.

Bedre indsigt og mindre tid

Efter projektet fik kunden:

  • Kontinuerlige analyser i Watson, da situationen er i konstant udvikling, og derfor giver løbende analyser den bedste og mest korrekte indsigt.
  • Indsigt om at de skulle knytte sig noget bedre til leverandørerne. For selvom flere aspekter omkring råvarerne var blevet mere uforudsigelige, så var det leverandørerne, der havde den bedste viden. Så tættere leverandørkontakt betød også bedre indsigt.
  • Kunden sparer to dage om ugen ved at lade Watson lave analyserne frem for at de selv skal sidde i forskellige systemer og programmer og forsøge at finde værdifuld og brugbar indsigt. 

Efter et kort projektforløb fik kunden altså bedre indsigt og sparede 2 dage om ugen på at overdrage analysearbejdet til Cognos Exploration.

Kontakt os

Hvis I også oplever udfordringer og har svært ved at gennemskue præcist hvad det skyldes, så kan Watson Exploration give jer den indsigt I mangler.

Kontakt os endelig til en uforpligtende snak om hvordan I kommer godt i gang.

Kontakt os