CogniTech logo i header

Data på tværs af organisationen

Dagrofa Foodservice er en grossistvirksomhed, der leverer fødevarer til det professionelle køkken og inkluderer kunder som professionelle kantiner, restauranter, hoteller, caféer, hospitaler og skoler. Dagrofa Foodservice er med deres to store terminaler i Ishøj og Middelfart totalleverandør med over 30.000 unikke varenumre.

Dagrofa Foodservice bruger både Cognos – og Planning Analytics på tværs af virksomheden og har valgt begge produkter for at skabe en sammenhæng og for at holde det hele i et univers med løbende sparring med CogniTech.

 

 

Troværdighed i data

For Dagrofa Foodservice er data altafgørende, og alle tilpasninger og overblik kommer på baggrund af data. Data er samlet i Data Warehouse med Cognos Analytics på toppen, der bruges til rapportering og dataanalyse. Derudover bruges Planning Analytics til budgettering, forecast og prissimulering. Begge dele er afgørende for at holde styr på forretningen fortæller økonomichef i Dagrofa Foodservice, Inger Marie Hansen:

Det, der er vigtigt for os er, at vi har troværdighed i vores data og, at vi har data et sted fra. Så når vi træffer beslutninger i Dagrofa Foodservice, så gør vi det på et grundlag, hvor vi ved at data er korrekte. Hele vores rapportering er samlet i Cognos, og vi ved, at det er troværdige data.

Inger Marie Hansen

Økonomichef

Da økonomichef Inger Marie Hansen startede i Dagrofa Foodservice, fik hun som noget af det første lavet en budgetmodel i Planning Analytics, hvor de laver både budgetter og estimater, som de løbende rapporterer på i Cognos Analytics. Teamet er lige nu i gang med at revurdere den oprindelige model samt at udvikle nye projekter.

Med begge produkter dybt integreret i virksomheden, er brugen af data nu blevet tilgængelig for alle niveauer af medarbejdere i Dagrofa Foodservice, og inkluderer både økonomifunktionen, indkøb, salg og logistik.

Værdi uden for organisationen

De data, som Dagrofa Foodservice trækker ud af systemet, er ikke kun noget, som de selv bruger og får glæde af. Det gør også både deres kunder og leverandører. De får stillet data til rådighed over hvad der sælges og hvad forbruget har været af forskellige fødevare. Det er både dagligt, ugentligt, månedligt og på forskellige tider af året.

Så når de skal planlægge menuen for eksempel til juletid, så kan vi levere data, der fortæller dem, hvad de købte på samme tidspunkt sidste år, så de ikke skal sidde og bladre i gamle fakturaer. Den data har vi tilgængelig i vores Cognos miljø.

Inger Marie Hansen

Økonomichef

Let at bruge

I salgsledelsen hos Dagrofa Foodservice har Mads Bjerregaard, Direktør Lokale Kunder, i samarbejde med CogniTech fået lavet flere Cognos Analytics dashboard, der er med på farten og ude ved kunderne. Det er dashboards, der er integreret i deres eksisterende CRM-system og derfor let at komme til og bruge i det daglige arbejde med kunderne:

Det er enormt let og intuitivt at bruge. Konsulenten kan før et kundemøde blive opdateret og se hvordan udviklingen har været på den enkelte kunde, og om der er noget, de skal være opmærksomme på. Det vigtige er, at alle, der har berøring med kunderne, arbejder i systemet, så konsulenten med det samme kan se, hvis der sker noget i kundeservice – selv når de er på farten og ude hos kunderne.

Mads Bjerregaard

Direktør, Lokale kunder

Mads Bjerregaard er glad for den enkle og intuitive brugerflade, som man kan klikke sig ned i og som minder om de brugerflader man allerede kender fra andre IT-systemer. Det er nemt at undervise nye medarbejdere og at få konsulenterne til at bruge dashboardet som deres daglige værktøj.

I dag har vi det værktøj vi drømte om på daværende tidspunkt, men vi må også erkende, at vi hele tiden justerer. Virkeligheden ændrer sig hele tiden, så der er nogle små justeringer, der hele tiden går fra den her arbejdsgruppe og videre til CogniTech, som så løser det.

Mads Bjerregaard

Direktør Lokale Kunder

De forretningsmæssige fordele

Den forretningsmæssige styrke på kundeniveau er, at konsulenten er klædt godt på og ved, hvad der sker hos kunden på dagen. Løsningen giver dem mulighed for at se, hvad der har været af kontakt, hvordan performance og servicegrad er, hvilken omsætning de har, og hvilket købsmønster hver enkelt kunde har. Som Mads Bjerregaard fortæller, så ved de alt om temperaturen på kunden, når de kigger inde i det her dashboard.

Mads Bjerregaard fortæller yderligere, at det som ledelsesværktøj over for konsulenten kan bruges til at måle temperaturen på salgskonsulentens portefølje og performance. Som ledelsesværktøj er det derudover muligt at klikke rundt på niveauer. Det kan enten være på de små detaljer som en specifik konsulent, kunde eller vare, eller på det store overblik som region og distrikt.

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Vil I også gerne have troværdighed i jeres data og få et bedre overblik over hele forretningen, så book et uforpligtende inspirationsmøde med os. Mødet vil handle om at blive klogere på jeres virksomhed og diskutere, hvordan I bedst kan nå jeres mål.