CogniTech logo i header

En ny verden af data klar for boligselskaber

Boligkontoret Danmark er en nonprofit boligadministration, der administrerer omkring 31.000 boliger for en lang række boligselskaber samt ældre- og plejeboliger landet over.

Selskabet kommer fremover til at arbejde smartere med data og gøre mere brug af data i forretningen ved hjælpe af IBM Cognos Analytics. I samarbejde med CogniTech har Boligkontoret Danmark fået opbygget gennemsigtige og brugervenlige rapporter til at opsamle data i en ny Cognos løsning.

 

 

Data på en klog måde

Administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, Michael Demsitz, fortæller, at de tidligere har arbejdet med data i form af kvartals- og årsrapporter. Det var både tidskrævende for medarbejderne og slet ikke så brugbart, som det er i dag.

I dag oplever selskabet en helt anden tilgængelighed. Der er mulighed for at se udviklingen op mod kvartalet og handle på forskud, hvis det er nødvendigt. Den tilgængelige data kan kombineres på intelligente måder, så Boligkontoret Danmark kan træffe beslutninger og lægge en strategi ud fra det.

Hvis vi kan samle alt det data, som vi får ind og bruge det på en klog måde, så kan vi også løse vores opgaver nemmere og hurtigere. Og faktisk også blive klogere på forskellige mønstre, som vi ikke selv kunne se før.

Michael Demsitz

Administrerende Direktør

Som eksempel nævner Michael Demsitz, at Boligkontoret Danmark har 5.000 fraflytninger og 5.000 indflytninger om året, samt 100.000 på deres venteliste. Det resulterer i en masse data, som selskabet kan anvende til at få et bedre indblik i forretningen. Ved fraflytninger er det for eksempel interessant, at få et mønster af, hvor der flyttes fra og hvorfor, så selskabet kan målrette både renoveringer og vedligeholdelse, hvis det er deri udfordringen ligger. Der er også mulighed for at målrette søgninger til personer på ventelisten, så selskabet går efter de rigtige personer til deres boliger.

Michael Demsitz nævner, at det generelt handler det om at få et bredere overblik over, hvad der sker i dagligdagen, så det derigennem er lettere at sætte ind og systematisere og måske i sidste ende spare penge for beboerne.

Tilpasset den almene boligsektor

IT Projektleder og Dataanalytiker fra Boligkontoret Danmark, Lonnie Møller Jensen, har i samarbejde med konsulenter fra CogniTech implementeret selskabets Cognos løsning.

Det har været et rigtig godt samarbejde med CogniTech. De har gjort meget for at forstå de særlige regler, der er her i den almene boligsektor. Det har de gjort, og de har tilpasset løsningen, så den passer til vores behov

Lonnie Møller Jensen

IT Projektleder og Dataanalytiker

Som eksempel nævner Lonnie Møller Jensen at der i boligsektoren er mange lovkrav, der skal overholdes. Det kan godt være en udfordring for nogle selskaber at vurdere om de rent faktisk når det de skal nå inden for den givne tidsramme. Med Cognos løsningen får man tydelig statistik på om de forskellige regler overholdes og det bliver derudover tydeliggjort, hvor det eventuelt er nødvendigt at gøre en ekstra indsats.

CogniTech har stillet en masse spørgsmål, som har medvirket til at vores data er blevet forfinet og forbedret. Vi er blevet gjort opmærksomme på hvilke filtre vi skal anvende og hvilke parametre, der går ind og påvirker statistikkerne. Vi har fået belyst data på en anden måde, som har medvirket til, at vi flere steder har været i stand til at optimere de interne forretningsgange.

Lonnie Møller Jensen

IT Projektleder og Dataanalytiker

Lonnie Møller Jensen fortæller blandt andet at de før, på grund af nogle af sektorens regler, har haft opbygget en ret tung forretningsgang omkring nogle midlertidige afregninger, som de nu har indset ikke længere var nødvendige og derfor kunne skæres fra.

Rapporter til 3 forskellige målgrupper

Direktionen

Direktionen er nu bedre klædt på i hverdagen, da de dagligt kan anvende løsningen og følge med i udviklingen i Boligkontoret Danmark og derigennem nemt få et opdateret overblik over forretningen. Direktionen kan selv trække de nødvendige tal i Cognos og de behøver derfor ikke vente på tallene. Det er KPI’er på tværs af alle funktionsområder, de har adgang til.

Medarbejdere på alle funktionsområder

Det er planen, at Cognos løsningen skal hjælpe medarbejdere på alle niveauer og i alle funktioner med at få nemmere adgang til de data, der er nødvendige for, at de kan passe deres job bedst muligt. Dette skulle gerne frigøre en masse tid, som kan bruges på mere spændende opgaver og på opgaver, som giver mere værdi for Boligkontoret Danmark.

Afdelingsbestyrelser

Løsningen anvendes også til bestyrelserne ude i boligselskaberne, så de kan følge udlejningen af boliger, samt budget og budgetudvikling.

Forbedringer for fremtiden

Administrerende direktør, Michael Demsitz, fortæller, at det selvfølgelig er et væsentligt element, at det nu er hurtigere og billigere at trække data ud af systemet i forhold til det tidligere ressourcetunge arbejde med regneark:

Vores medarbejdere skal ikke længere bruge tid på at trække tal ud og lave analyserne. De er der for os. Nu kan de bruge tiden på at bruge analyserne proaktivt til at forbedre arbejdet fremover.

Michael Demsitz

Administrerende Direktør

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Vores brancheløsning til boligområdet tager højde for de behov, lovkrav og forventninger, der er i den almene boligsektor. Book et uforpligtende inspirationsmøde med os, hvis I også gerne vil arbejde smartere og mere effektivt med data på tværs af hele jeres organisation.