Corporate Performance Management

Hvad er Corporate Performance Management?

Corporate Performance Management er et paraply-begreb, der beskriver metoder, metrikker, processer og systemer til at håndtere og monitorere en organisations performance.  

Corporate Performance Management, Performance Management og Business Intelligence er generelle begreber, som ofte bliver brugt på forskellige måder og med varierende betydninger alt efter hvem, der bruger dem.

CogniTech arbejder med både Corporate Performance Management og Business Intelligence, og der er mange fællestræk. Løsningerne smelter mere og mere sammen, men fælles for dem begge er, at de er et centralt omdrejningspunkt for den datadrevne virksomhed.

En Corporate Performance Management løsning dækker blandt andet over aktiviteter som:

  • Finansiel Konsolidering
  • Budgettering
  • Forecasting
  • Rolling Forecast
  • Rapportering
  • Scenarie analyser
  • Rentabilitets-Modellering
  • ABC-analyser

I dag indeholder løsningerne også prædikative modeller baseret på Machine Learning og Artificial Intelligence. Læs mere om de modeller og metoder her.

 

Hvorfor investere i en Corporate Performance Management løsning?

Noget af det mest værdiskabende for en virksomhed, der anvender en Corporate Performance Management løsning er at finans- og økonomiafdelingen kan reducere den tid, der bliver brugt på at indsamle og manipulere data. Det frigiver automatisk en masse tid, som i stedet kan anvendes på værdiskabende aktiviteter som dataanalyse.

Virksomheder bliver samtidig i stand til at:

 

Producere relevant information til tiden
Øge standardisering og automatisering af processer
Eliminere afhængigheden af regneark
Få og bevare kontrollen
Gøre den finansielle information mere synlig
Reducere de operationelle risici

Den værdiskabende løsning

Hos CogniTech baserer vi vores Corporate Performance Management løsninger på IBM Planning Analytics, som, ifølge mange analyser, er markedsledende på området. Læs mere om IBM Planning Analytics her.