CogniTech logo i header

Watson Exploration

Data fylder stadigvæk mere og mere i virksomhederne. Det kan være svært at holde styr på den stigende mængde og særligt svært er det med de mange eksterne faktorer, som påvirker virksomheden, og som du ikke har nogen mulighed for at kontrollere.

Forstår du at udnytte de data, du har til rådighed, kan du dog løbende identificere eventuelle forstyrrende elementer og håndtere dem inden de udvikler sig til reelle problemer.

En af de ting, der skal til for at arbejde succesfuldt med at hente værdi ud af data, er data-bevidsthed. Mange hænger fast i Excel og databaser, hvor de selv bestemmer, hvad de ser. I Watson Exploration bliver du præsenteret for nye sammenhænge, der giver helt ny indsigt.

Tina Holm Mikkelsen

Strategisk datarådgiver | CogniTech

 

 

    

Opdag nye datasammenhænge

Watson Exploration er en IBM-platform baseret på kunstig intelligens. Det er en platform, der kan bruges til at opsætte hypoteser og teste forskellige simuleringer.

Med Watson Exploration får man en platform, hvor man let kan uploade sit datasæt, og så laver teknologien i Watson et kæmpe analysearbejde, som du kan få glæde af. Watson foreslår nemlig selv påvirkninger og sammenhænge på tværs af forretningen. Den gør det muligt at komme både længere ned og brede ud i forretningen, fordi den ikke opdeler de tilgængelige dataset i siloer, men ser det som en samlet helhed der giver ny indsigt og nye analysemuligheder.

Løs typiske problemstillinger med Watson Exploration

Eksempler på problemstillinger, hvor Watson Exploration kan gøre en forskel:

Hvorfor forsvinder kunderne?

En kunde ville gerne undersøge, hvorfor nogle kunder forsvinder, og fremlagde 5 hypoteser, som Watson testede. Det krævede selvfølgelig kundedata fra de forskellige berøringsflader, som virksomheden havde med kunderne. Når data uploades i Watson, binder maskinen selv dataene sammen og be- og afkræfter de opsatte hypoteser. I dette tilfælde var det kun to af de fem hypoteser, der holdt stik, og kunden fik et meget tydeligere billede af de situationer og kunder, der var mest tilbøjelige til at forsvinde.

Hvordan præsterer produktionsmaskinerne?

En kunde var interesseret i at se, hvordan de forskellige produktionsmaskiner præsterede. Der var både nogle ældre og nogle nyere, hvor Watson Exploration – ikke så overraskende - fandt ud af, at de nye præsterede bedre end de gamle. Hvad Watson til gengæld også fandt ud af var hvor meget bedre de præsterede og hvornår det bedst kunne betale sig for virksomheden at vedligeholde og skifte ud.

Hvordan sikres leverandøraftaler op mod fakturaer?

En kunde havde en mistanke om, at der var problemer ned differencer mellem fakturaer og indgåede leverandøraftaler. Det ville være en uoverskuelig opgave for virksomheden at undersøge manuelt, da de fik mere end 60.000 fakturaer ind om året. Med Watson kunne vi lede efter afvigelser og fandt derigennem en række konkrete afvigelser, som kunden kunne handle på.

Det her er blot et udvalg af problemstillinger, hvor Watson Exploration kan være et ufattelig værdifuldt værktøj, og kan teste ting af og lede efter løsninger uden at skulle i gang med at sætte gang i det helt store maskineri.

I dag skal problemer løses hurtigere end før og de er derudover også blevet mere komplekse. Når man står med en udfordring eller en problemstilling, så er det fristende at løse den her og nu med en specialudviklet algoritme. Det koster både tid og penge og er ofte kun fokuseret på en enkelt isoleret problemstilling, hvilket også resulterer i en isoleret løsning, som ikke let kan genbruges eller skaleres. Bliver tingene først testet i Watson og man får identificeret den reelle problemstilling og omfanget heraf, så er det også meget lettere at udvikle en mere permanent løsning, som kan skaleres til hele forretningen. Der kan nemt og hurtigst sættes strøm til de værdifulde indsigter, via databaser og servere, så man altid har opdaterede indsigter til rådighed.

Alt det, vi laver for vores kunder, handler om penge. Det kan være i sparet tid, udgifter og optimering. Det handler netop om at hive værdi ud af de data, kunderne har. I gamle dage var det et stort projekt. I dag er det nemt og hurtigt med Cognos Analytics. Man kan tænke stort og starte småt. Man kan starte med et afgrænset datasæt og få føling med, hvordan man arbejder med det, og have ro i maven, når vi senere kører det ud i større skala. Det behøver ikke at være en kæmpe investering at begynde med det her. Det koster ikke så meget at komme i gang og lære det. Og så kan man selv udvide derfra.

Tina Holm Mikkelsen

Strategisk datarådgiver | CogniTech

Kom godt i gang med Watson Exploration

Den bedste måde at komme i gang på er via en workshop, hvor man fokuserer på et afgrænset område, og finder indsigter i de data, man har til rådighed.

Et typisk forløb:

Er du allerede Cognos bruger?

Er du allerede bruger af IBM Cognos Analytics, så har du også adgang til Watson-delen, da det er en del af licensen, men da det er en ny måde at læse diagrammer på, så kræver det lidt hjælp at komme i gang. Derfor anbefaler vi også, at du kontakter os, så vi kan sikre, at du kommer godt fra start.

       

Kontakt os for mere information

Har spørgsmål eller ønsker du mere information om Watson Exploration, så kontakt endelig Tina:

Tina Holm Mikkelsen | Mangement Consultant

+45 22 18 14 14

tihmi@cognitech.dk